ZG KOMPAS – KOMPetencije Aktivnih Sudionika obrazovanja

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

UP.01.3.1.01.0022

Lokacija projekta

Grad Zagreb

Trajanje projekta

14.05.2018.-14.08.2019.

Nositelj projekta

POU Zagreb

Partneri

Novi sindikat Zagrebački holding d.o.o. Zemljani - Are You Syrious? Grad Zagreb

Davatelj financijske potpore

Europski socijalni fond

Sufinanciranje

984.413,37 HRK

Ciljevi projekta

Opći cilj:

Povećanje zapošljivosti 60 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina (žena, mladih, osoba od 50 godina i starijih, azilanta i korisnika zajamčene minimalne naknade) kroz inovativnu partnersku inicijativu sukladno mjerama 1.7, 2.1, 2.2, 2.3 i 2.5 Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba 2017. – 2020.

Specifični ciljevi:

 1. Broj razvijenih obrazovnih modula - razvoj i provedba 3 nova obrazovna programa mekih vještina (modul osnove radnog prava, modul komunikacijske kompetencije i modul kulturne razmjene)
 2. Osnovan Klub za zapošljavanje - razvoj odgovarajućih radionica i individualne konzultacije za azilante
Ciljane skupine

POLAZNICI: Polaznici su 60 nezaposlenih osoba koji su pripadnici ranjivih skupina:

 1. 20 azilanata
 2. 20 korisnika zajamčene minimalne naknade
 3. 20 žena, mladih te osoba od 50 godina i starijih

KRAJNJI KORISNICI: Krajnji korisnici su polaznici, nastavnici, odgojno-obrazovni djelatnici Pučkog otvorenog učilišta Zagreb i drugih ustanova za obrazovanje odraslih, stručnjaci partnerskih organizacija, mentori praktične nastave, stručna javnost, lokalna zajednica.

Rezultati
 • izrađeni su kriteriji za odabir pripadnika ranjivih skupina za pohađanje ZG KOMPAS programa na temelju ekspertize projektnih partnera u radu s pripadnicima ranjivih skupina, uvjetima koji se traže za upis u pojedine programe osposobljavanja, motivacijom, životopisima i slično
 • izrađena je i održana motivacijska prezentacija za pripadnike ranjivih skupina s ciljem animiranja za uključivanje, upoznavanje s projektnim aktivnostima, povećanjem motivacije za promjenom zanimanja te stjecanjem dodatnih znanja i vještina, aktivacijom za traženjem i zadržavanjem zaposlenja
 • proveden je postupak selekcije polaznika temeljem izrađenih kriterija – odabrano je 60 polaznika pripadnika ranjivih skupina
 • razvijen je i proveden program hrvatskog jezika za azilante (60 sati)
 • formirano je 6 obrazovnih skupina te provedena nastava 6 različitih programa osposobljavanja u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb (kuhar/ica, konobar/ica, vrtlar/ica, njegovatelj/ica starijih, gerontodomaćin/ica i dadilja)
 • provedena je praktična nastava u suradnji s najiskusnijim mentorima u institucijama partnerskih organizacija
 • razvijena su i provedena 3 nova obrazovna programa mekih vještina (modul osnove radnog prava, modul komunikacijske kompetencije i modul kulturne razmjene – svaki modul traje 16 sati), izrađeni moduli predstavljeni su projektnom timu i nastavnom osoblju
 • osnovan je Klub za zapošljavanje u prostorima Novog sindikata te je organiziran event povodom otvaranja samog Kluba
 • u Klubu za zapošljavanje razvijena je i provedena nastava 3 radionice (ukupno trajanje radionica je 6 sati) sa ciljem pripreme za izlazak na tržite rada
 • u Klubu za zapošljavanje organizirane su posebne konzultacije za azilante (2 sata za svakoga)
 • izrađen je Priručnik za ulazak u svijet rada koji služi kao pomoćno sredstvo u nastavi (u kreiranju sadržaja sudjelovali su stručnjaci partnerskih organizacija)
 • izrađeni su i distribuirani promotivni materijali za potrebe promidžbe i vidljivosti projekta
 • nabavljena je suvremena nastavna oprema za provođenje programa / vježbi koje se provode u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb

Preuzmite
dokumente