Tematska mreža "Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima"

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

UP.04.2.1.06.0032

Lokacija projekta

Grad Zagreb

Trajanje projekta

29.10.2020.–28.10.2023.

Nositelj projekta

Institut za razvoj obrazovanja

Partneri

Forum za slobodu odgoja Udruga roditelja Korak po korak Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu Akademija za politički razvoj Nansen dijalog centar Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” Udruga gradova u Republici Hrvatskoj Pučko otvoreno učilište Zagreb Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Davatelj financijske potpore

Europski socijalni fond

Sufinanciranje

3.542.852,64 HRK

Ciljevi projekta

Oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

Projekt „Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) pridonijet će rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupno cjeloživotno obrazovanje.

Ciljane skupine

Primarne ciljane skupine projekta su organizacije civilnog društva, tj. do kraja projekta bit će minimalno 12 udruga članica Mreže (8 udruga kao osnovne članice, te barem 4 nove udruge članice Mreže do kraja projekta). 

Sekundarne ciljane projekta su znanstvena zajednica (1 znanstvena ustanova) i minimalno 1 javna ustanova (ustanove će biti pozvane priključiti se mreži do kraja projekta). 

Preuzmite
dokumente