Slatka dijetetika

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

HR. 3. 1. 19 - 0007

Lokacija projekta

Grad Zagreb

Trajanje projekta

30.11.2015.-29.11.2016.

Nositelj projekta

POU Zagreb

Partneri

Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma (HACPN)

Davatelj financijske potpore

Europski socijalni fond

Sufinanciranje

/

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta bio je poboljšanje relevantnosti i kvalitete obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih te jačanje profesionalnih kapaciteta provoditelja obrazovanja odraslih kako bi se postiglo povećanje konkurentnosti polaznika na tržištu rada.

Specifični ciljevi uključivali su jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih
- na programskoj razini kroz razvoj novog programa usavršavanja za zanimanje slastičara specijalne dijetetike koji se temelji na izrađenom standardu kvalifikacija i standarda zanimanja prema potrebama tržišta rada
- kroz razvijanje profesionalnih kapaciteta nastavnika obrazovanjem i usavršavanjem za potrebe održavanja nastave iz općih i stručnih predmeta te provođenje praktične nastave sukladno novom programu usavršavanja za zanimanje slastičar specijalne dijetetike
- provedba pilot programa usavršavanja sukladno razvijenom kurikulumu uz korištenje inovativnih metoda učenja (blended learning, e- učenje) uz korištenje opreme potrebne za obavljanje praktične nastave

Ciljane skupine

Projekt je uključio 15 odraslih polaznika koji su sudjelovali u u pilot programu usavršavanja te
20 nastavnika koji su sudjelovali u andragoškoj komponenti postupka obrazovanja nastavnika od kojih, 7 nastavnika koji su sudjelovali u osposobljavanju u stručnim predmetima za provođenje programa usavršavanja za zanimanje slastičar specijalne dijetetike

Krajnji korisnici su polaznici, nastavnici, zaposlenici, ustanova za obrazovanje odraslih, lokalna zajednica.

Rezultati

Razvijen je standard zanimanja i standard kvalifikacije za novi obrazovni program usavršavanja slastičara specijalne dijetetike.
Ukupno je osposobljeno 20 nastavnika u andragoškom komponentom obrazovanja.
Ukupno je osposobljeno 7 nastavnika za provođenje programa usavršavanja u andragoškim, teoretskim i specijalističkim predmetima u okviru novog programa usavršavanja slastičara specijalne dijetetike.
Ukupno je sudjelovalo 15 polaznika u pilot programu usavršavanja za zanimanje slastičar specijalne dijetetike sukladno razvijenom kurikulumu uz korištenje inovativnih metoda učenja.
Poboljšani su materijalni uvjeti za provođenje praktične nastave kroz nabavu suvremene slastičarske opreme. 
Izrađen je Priručnik za izradu dijetetskih slastica.

Aktivnosti

1. Izrađen je standard zanimanja slastičar specijalne dijetetike. 
2. Izrađen je standard kvalifikacije slastičar specijalne dijetetike. 
3. Razvijen je novi program usavršavanja za zanimanje slastičar specijalne dijetetike. 
4. Provedeno je osposobljavanje nastavnika za provođenje programa usavršavanja. 
5. Provedene je Pilot izvedba novog programa usavršavanja za zanimanje slastičar specijalne dijetetike. 
6. Kroz studijsko putovanje u Pariz stručnjaci su se upoznali i primjenili inozemna iskustava dobre prakse.7. Nabavljena je  suvremena stastičarska oprema. 
8. Izrađen je Priručnik za izradu dijetetskih slastica u tiskanoj i online verziji (preuzimanje moguće na web stranici)
9. Izrađeni su i korišteni video materijali za implementaciju novih i inovativnih metoda učenja na daljinu. 

Preuzmite
dokumente