Sign Dance Space

EU projekti
Status: Provedeno

Lokacija projekta

Hrvatska, Slovenija i Srbija

Trajanje projekta

25.06.2012.–01.07.2012.

Nositelj projekta

Udruga „Kazalište, vizualne umjetnosti i kultura Gluhih – DLAN“ (Zagreb)

Partneri

partneri: Kulturno društvo Center plesa (Maribor, Slovenija), i Grupa „Hajde da...“ (Beograd, Srbija) pridruženi partneri: Pučko otvoreno učilište Zagreb (Zagreb, Hrvatska) i Beogradski igrački centar (Beograd, Srbija)

Davatelj financijske potpore

Europska komisija Program Mladi na djelu i Europska kulturna fondacija

Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je povezivanje kulturnih organizacija jugoistočne Europe (Slovenija,
Srbija i Hrvatska) koje imaju različita iskustva u integraciji osoba oštećena sluha u kulturne
i umjetničke procese, te na taj način potaknuti stvaranje međunarodne partnerske mreže
s ciljem trajne razmjene znanja, iskustava i praksi u području umjetnosti, kulture i
aktivnog europskog građanstva. Želja nam je potaknuti osobe oštećena sluha na aktivno
sudjelovanje u svim sferama kulturnog i društvenog života.

Ciljevi projekta:
1. promicanje solidarnosti i tolerancije gluhih, nagluhih i čujućih osoba iz različitih
zemalja,
2. produbljivanje razumijevanje među gluhim osobama iz različitih zemalja,
3. povezivanje mladih osoba oštećena sluha iz različitih zemalja,
4. stvaranje uvjeta za dugoročnu suradnju u kulturnim i umjetničkim procesima
među mladim osobama oštećena sluha te partnerskim organizacijama,
5. povećanje samopouzdanja gluhih mladih osoba,
6. osnažiti sudionike na samoinicijativnosti,
7. ohrabrivanje osoba oštećena sluha za preuzimanjem aktivnije uloge u umjetničkim
i kulturnim procesima, i
8. ohrabrivanje osoba oštećena sluha za preuzimanjem aktivnije uloge u umjetničkim
i kulturnim politikama na nacionalnom i europskom nivou.

Aktivnosti

Glavni predmet razmjene bio je integracija mladih čujućih, gluhih i nagluhih osoba u
zajedničke umjetničke aktivnosti.

Razmjena mladih u Zagrebu (Hrvatska) uključivala je 41 mladog sudionika:
- 15 iz Srbije,
- 13 iz Slovenije, te
- 13 iz Hrvatske,
u pratnji njihovih voditelja i tumača znakovnih jezika.

Program se sastojao od:
- interativnih radionica o aktivnom europskom građanstvu, s posebnim fokusom na
prilikama i mogućnostima koje osobe oštećenog sluha imaju u području
umjetnosti i kulture,
- interaktivne radionice kako primijeniti postojeće europske prakse u lokalnoj
zajednici, radionice interkulturanog dijaloga i radionice kreativnog plesa.

Na plesnim radionicama cilj je bio potaknuti mlade gluhe i nagluhe na aktivno
uključivanje tako što su sami koreografirali plesne sekvence i kratke plesne cjeline.

Organizirale su se i druge socijalne aktivnosti s ciljem dubinske interakcije među
sudionicima. U ovom inetrkulturanom dijalogu, sudionicima se otvorila mogućnost
ovladavanja komunikacijom drugim znakovnim jezicima, koji su kao i govorni, slični no
ipak različiti među državama uključenima u razmjenu.

U pripremi i provedbi projektnih aktivnosti sudjelovali su zaposlenici Odjela za kulturu i
nakladništvo POU Zagreb (Sandra Banić Naumovski), Odjel za cjeloživotno učenje, razvoj
i EU projekte (Tihomir Žiljak) i Službe za financijsko-računovodstvene poslove (Renata
Hleb).