Ritam gluhog dlana Deaf Palm Pulse

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

2012-1-HR1-GRU13-01902

Lokacija projekta

Hrvatska

Trajanje projekta

03.09.2012.–09.09.2012.

Nositelj projekta

Pučko otvoreno učilište Zagreb – Centar za kulturu

Partneri

/

Davatelj financijske potpore

Europska komisija LLP – Grundtvig radionica

Sufinanciranje

23.250,00 EUR (78.52%)

Ciljevi projekta

Detaljniji opis projekta

Program je uključivao instrukcije o sviranju bubnjeva i ostalih udaraljkaških instrumenata kao
i osnove solfeggia (glazbena teorija), rasprave o određenim temama iz područja izvedbene
umjetnosti i Kulture gluhih, razmjenu iskustava i prakse u umjetničkom stvaranju gluhih,
sastanke s predstavnicima organizacija gluhih u Zagrebu i javne nastupe.

Očekivani ishod radionice uključuje usvajanje slijedećih vještina i kompetencija:
- osnove ritma, muzičke notacije i ritmičkih vrijednosti,
- koordinaciju ruku potrebnu za sviranje bubnjeva i udaraljki,
- izvođenje jednostavnih ritmova i ritmičkih nizova na različitim udaraljkama,
- ojačanu motivaciju za nastavkom učenja i izvođenjem glazbe,
- učenje o kulturalnim mogućnostima i opcijama za gluhe i nagluhe osobe i drugim
zemljama EU.
- učenje osnova komunikacije na međunarodnom znakovnom jeziku kao i znakovnim
jezicima u drugim zemljama EU,
- učenje osnova komunikacije na međunarodnom znakovnom jeziku kao i znakovnim
jezicima ostalih sudionika na radionici.

Financijskom potporom Europske komisije u okviru Programa cjeloživotnog učenja
(Grundtvig) Pučko otvoreno učilište Zagreb, osiguralo je potrebna financijska sredstva za
prihvat 10 gluhih i nagluhih kandidata zajedno s njihovim tumačima iz 5 europskih zemalja.
Troškovi prijevoza, hotela i dnevnice u Zagrebu (Hrvatska) biti će nadoknađeni kandidatima
koji budu prihvaćeni.

U pripremi i provedbi projektnih aktivnosti sudjelovali su zaposlenici POU Zagreb, Odjel za
kulturu i nakladništvo (Sandra Banić Naumovski), Odjel za cjeloživotno učenje, razvoj i EU
projekte (Tihomir Žiljak) i Služba za financijsko-računovodstvene poslove (Renata Hleb).