RCK Karlovac "Struka i Ti"

EU projekti
Status: U tijeku

Broj ugovora

UP.03.3.1.04.0008

Lokacija projekta

Karlovačka županija

Trajanje projekta

26.2.2020.-27.12.2023.

Nositelj projekta

Tehnička škola Karlovac

Partneri

Strukovne škole Tehnička škola Karlovac, Strukovna škola Gospić, Obrtničko tehnička škola Ogulin, Tehnička škola Požega, Srednja škola Slunj Javni sektor Karlovačka županija, Hrvatska gospodarska komora, HZZ (Karlovac) Akademska i znanstvena zajednica Tehničko veleučilište u Zagrebu, Veleučilište u Karlovcu Obrazovanje odraslih Pučko otvoreno učilište Zagreb, Praxis – učilište za praktična znanja Civilni sektor Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Udruga učeničkih domova Republike Hrvatske

Davatelj financijske potpore

Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europski socijalni fond

Sufinanciranje

27.623.493,09 HRK 284.747,35 HRK - POUZ udio

Ciljevi projekta

Cilj projekta „STRuKA i TI“ je uspostaviti programske i kadrovske uvjete koji će unaprijediti učenje temeljeno na radu za učenike i odrasle polaznike strukovnog obrazovanja u podsektoru strojarstva Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac, u svrhu povećanja zapošljivosti i mogućnosti za daljnje obrazovanje. Provedba ovog projekta omogućit će razvijanje kvalitetnih kadrova koji će kroz školovanje ovladati svim vještinama i kompetencijama koje su tražene od strane realnog sektora. Broj učenika uskladit će se s potrebama tržišta rada te će se nakon završetka školovanja moći uspješno uključiti na regionalno tržište rada.

Ciljane skupine

1. Odgojno-obrazovni radnici (ravnatelji, nastavnici, stručni suradnici i administrativno osoblje),
2. Učenici upisani u ustanove strukovnog obrazovanja,
3. Odrasli polaznici.

Rezultati

Projekt će rezultirati razvojem i modernizacijom strukovnog obrazovanja, povećanjem kvalitete učenja temeljenog na radu što će potaknuti veći interes učenika za strukovna zanimanja i omogućiti stjecanje kompetencija učenika za lakše uključivanje na tržište rada kao i nastavak obrazovanja.

Aktivnosti

1. Uspostava organizacije rada i razvoja RCK
2. Razvoj i unapređenje te provedba redovitoga strukovnog obrazovanja
3. Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora za provedbu redovitoga strukovnog obrazovanja
4. Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra
5. Promidžba i vidljivost
6. Upravljanje projektom