Razvoj organizacijskih kompetencija

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

2020-1-HR01-KA104-07728

Lokacija projekta

Hrvatska / Europska unija

Trajanje projekta

01.09.2020.-31.08.2022.

Nositelj projekta

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Partneri

Projekt se provodi bez partnera.

Davatelj financijske potpore

25.462,00 EU

Sufinanciranje

0,00 EUR

Ciljevi projekta

Glavni cilj Erasmus+ KA1 projekta "Razvoj organizacijskih kompetencija" (skraćeno ROK) je uključiti zaposlenike svih odjela Pučkog otvorenog učilišta Zagreb u projektne učenja u vanjskim organizacijama sudjelujući na strukturiranim tečajevima, kojima će se doprinijeti unaprjeđenju njihovih znanja, vještina i kompetencija u području cjelokupnog poslovanja Učilišta, jačanju komunikacijskih vještina priprema i vođenja obrazovnih programa, (digitalnog) marketinga, boljoj primjeni IKT-a (digitalne vještine) u poslovanju i radu sa polaznicima, razvoju novih oblika prikupljanja sredstava (eng. fundraising) za potrebe novih (EU) vještina projekata kojima se doprinosi cjelokupnom razvoju POUZ-a, te jačanju liderskih vještina kojima će se moći upravljati promjenama, te prepoznavati inovacije i važnost ulaganja u ljudske potencijale, kao pokretače razvoja Učilišta.

Ciljane skupine

Polaznici projektnih mobilnosti bit će voditelji programa, voditelji Odjela i vodstvo Učilišta, 12 odraslih polaznika koji će sudjelujući na 6 strukturiranih tečajeva imati prilike dobiti nova znanja, vještine i kompetencije, poput steći znanje i alate upravljanja timom, upravljanju konfliktima/sastancima, javnom govoru i komunikaciji kroz posebne praktične module, poboljšati meke vještine, surađivati i učiti u međunarodnom kontekstu poboljšavajući njihovu sposobnost komuniciranja i timskog rada u multikulturnom okruženju, spoznati važnost digitalnog marketinga i dr.

Rezultati

Očekivane rezultati:

 • povećati kompetencije voditelja programa upoznavanjem sa suvremenim trendovima u obrazovanju odraslih kako bi zajedno s rukovodećim i upravljačkim strukturama razvijali viziju i revidirali strateški plan POUZ-a (korištenje razmjene iskustava, dobrih praksi i razvoj novih metoda upravljanja)
 • osnažiti kompetencije voditelja programa i odjela za definiranje prostornih i materijalnih pretpostavki za ostvarivanje ključnih ciljeva u daljnjem razvoju cjeloživotnog učenja (posjeti drugim ustanovama, razmjena dobrih praksi i učenje od drugih)
 • unaprijediti upravljačke vještine voditelja programa i odjela za uspješno organiziranje programa i projekata obrazovanja odraslih na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini (korištenje razmjene iskustava, dobrih praksi i razvoj novih metoda upravljanja)
 • unaprijediti temeljne andragoške kompetencije voditelja programa i odjela koristeći stručne i znanstvene kontakte te
  međunarodne projekte i stručne skupove
 • jačanje organizacijskih vještina administrativnog osoblja koje je važno za procese upisa i procedure koje su propisane zakonima (posjeti drugim ustanovama, razmjena dobrih praksi i učenje od drugih)
 • unaprijediti vještine korištenja stranih jezika stručnog i administrativnog osoblja i osnažiti europske vrijednosti kroz kontakte s europskim partnerima u svim međunarodnim projektima koje se provode u ustanovi
 • unapređivanje sustava osiguravanja programske kvalitete koje se namjerava postići provedbom usporedbe trenutnog sustav u POUZ-u i europskih uspješnih učilišta uz korištenje najboljih iskustava (posjete drugim ustanovama, razmjena dobrih iskustava)
 • unapređivanje marketinških aktivnosti u POUZ-u koje se namjerava postići provedbom usporedbe trenutnih aktivnosti POUZ-a s marketingom u europskim uspješnim organizacijama za obrazovanje odraslih te korištenjem najboljih iskustava
 • unapređivanje trenutnog sustav upisnih procedura u POUZ-u koje se namjerava postići provedbom usporedbe s upisima u europskim uspješnim organizacijama za obrazovanje odraslih te korištenjem najboljih iskustava
 • unapređivanje trenutnog sustav rada s marginaliziranim skupinama u POUZ-u koje se namjerava postići provedbom usporedba sa sličnim procesima u europskim uspješnim organizacijama za obrazovanje odraslih uz korištenjem najboljih iskustava
 • unapređivanje rada i poučavanja osoba treće dobi koje se želi postići korištenjem stečenim znanjem o najboljim iskustvima u radu s osobama treće dobi (upisi, organiziranje nastave, financiranje programa) te korištenjem najboljih iskustava
 • unapređivanje sustava samofinanciranja koje se želi postići korištenjem stečenih novih znanja o uspješnim oblicima samofinanciranja organizacija za obrazovanje odraslih i korištenjem drugih oblika prikupljanja sredstava te korištenjem najboljih iskustava
 • unapređivanje upravljanja i rukovođenja u ustanovi koje se želi postići korištenjem stečenih novih znanja o suvremenim oblicima vođenja i upravljanja organizacijama za obrazovanje odraslih te korištenjem najboljih iskustava u POUZ-u
Aktivnosti

29.11.-04.12.2021. - Barcelona, Španjolska - tema "Leadership and management id educational establishment"

20.02.-26.02.2022. - Valencia, Španjolska - tema "ICT for educators"

13.3-19.03.2022. - Tenerife, Španjolska - tema "Soft Skills and Emotional Intelligence for teachers and education staff

05.2022. - Ljubljana, Slovenija - tema "New development models in the work of universities for the third age"

25.06-31.06.2022. - Porto, Portugal - tema "Digital marketing strategies for schools"

21.08-27.08.2022 - Krakow, Poljska - tema "Introduction to fundraising"