Razvoj organizacijskih kompetencija

EU projekti
Status: U tijeku

Broj ugovora

2020-1-HR01-KA104-07728

Lokacija projekta

Hrvatska / Europska unija

Trajanje projekta

01.09.2020.-31.08.2022.

Nositelj projekta

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Partneri

Projekt se provodi bez partnera.

Davatelj financijske potpore

25.462,00 EU

Sufinanciranje

0,00 EUR

Ciljevi projekta

Glavni cilj Erasmus+ KA1 projekta Razvoj organizacijskih kompetencija (ROK) je uključiti zaposlenike svih odjela Pučkog
otvorenog učilišta Zagreb u projektne učenja u vanjskim organizacijama sudjelujući na strukturiranim tečajevima, kojima
će se doprinijeti unaprjeđenju njihovih znanja, vještina i kompetencija u području cjelokupnog poslovanja Učilišta, jačanju
komunikacijskih vještina priprema i vođenja obrazovnih programa, (digitalnog) marketinga, boljoj primjeni IKT-a (digitalne
vještine) u poslovanju i radu sa polaznicima, razvoju novih oblika prikupljanja sredstava (eng. fundraising) za potrebe
novih (EU) vještina projekata kojima se doprinosi cjelokupnom razvoju POUZ-a, te jačanju liderskih vještina kojima će se
moći upravljati promjenama, te prepoznavati inovacije i važnost ulaganja u ljudske potencijale, kao pokretače razvoja
Učilišta.

Ciljane skupine

Polaznici projektnih mobilnosti bit će voditelji programa, voditelji Odjela i vodstvo Učilišta, 12 odraslih
polaznika koji će sudjelujući na 6 strukturiranih tečajeva imati prilike dobiti nova znanja, vještine i kompetencije, poput
steći znanje i alate upravljanja timom, upravljanju konfliktima/sastancima, javnom govoru i komunikaciji kroz posebne
praktične module, poboljšati meke vještine, surađivati i učiti u međunarodnom kontekstu poboljšavajući njihovu
sposobnost komuniciranja i timskog rada u multikulturnom okruženju, spoznati važnost digitalnog marketinga i dr.

Rezultati

Očekivane rezultati:
• povećati kompetencije voditelja programa upoznavanjem sa suvremenim trendovima u obrazovanju odraslih kako bi
zajedno s rukovodećim i upravljačkim strukturama razvijali viziju i revidirali strateški plan POUZ-a (korištenje razmjene
iskustava, dobrih praksi i razvoj novih metoda upravljanja)
• osnažiti kompetencije voditelja programa i odjela za definiranje prostornih i materijalnih pretpostavki za ostvarivanje
ključnih ciljeva u daljnjem razvoju cjeloživotnog učenja (posjeti drugim ustanovama, razmjena dobrih praksi i učenje od
drugih)
• unaprijediti upravljačke vještine voditelja programa i odjela za uspješno organiziranje programa i projekata obrazovanja
odraslih na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini (korištenje razmjene iskustava, dobrih praksi i razvoj novih metoda
upravljanja)
• unaprijediti temeljne andragoške kompetencije voditelja programa i odjela koristeći stručne i znanstvene kontakte te
međunarodne projekte i stručne skupove
• jačanje organizacijskih vještina administrativnog osoblja koje je važno za procese upisa i procedure koje su propisane
zakonima (posjeti drugim ustanovama, razmjena dobrih praksi i učenje od drugih)
• unaprijediti vještine korištenja stranih jezika stručnog i administrativnog osoblja i osnažiti europske vrijednosti kroz
kontakte s europskim partnerima u svim međunarodnim projektima koje se provode u ustanovi

• unapređivanje sustava osiguravanja programske kvalitete koje se namjerava postići provedbom usporedbe trenutnog
sustav u POUZ-u i europskih uspješnih učilišta uz korištenje najboljih iskustava (posjete drugim ustanovama, razmjena
dobrih iskustava)
• unapređivanje marketinških aktivnosti u POUZ-u koje se namjerava postići provedbom usporedbe trenutnih aktivnosti
POUZ-a s marketingom u europskim uspješnim organizacijama za obrazovanje odraslih te korištenjem najboljih
iskustava
• unapređivanje trenutnog sustav upisnih procedura u POUZ-u koje se namjerava postići provedbom usporedbe s
upisima u europskim uspješnim organizacijama za obrazovanje odraslih te korištenjem najboljih iskustava
• unapređivanje trenutnog sustav rada s marginaliziranim skupinama u POUZ-u koje se namjerava postići provedbom
usporedba sa sličnim procesima u europskim uspješnim organizacijama za obrazovanje odraslih uz korištenjem najboljih
iskustava
• unapređivanje rada i poučavanja osoba treće dobi koje se želi postići korištenjem stečenim znanjem o najboljim
iskustvima u radu s osobama treće dobi (upisi, organiziranje nastave, financiranje programa) te korištenjem najboljih
iskustava
• unapređivanje sustava samofinanciranja koje se želi postići korištenjem stečenih novih znanja o uspješnim oblicima
samofinanciranja organizacija za obrazovanje odraslih i korištenjem drugih oblika prikupljanja sredstava te korištenjem
najboljih iskustava
• unapređivanje upravljanja i rukovođenja u ustanovi koje se želi postići korištenjem stečenih novih znanja o suvremenim
oblicima vođenja i upravljanja organizacijama za obrazovanje odraslih te korištenjem najboljih iskustava u POUZ-u

Aktivnosti

29.11.-04.12.2021. - Barcelona, Španjolska - tema "Leadership and management id educational establishment"

20.02.-26.02.2022. - Valencia, Španjolska - tema "ICT for educators"

13.3-19.03.2022. - Tenerife, Španjolska - tema "Soft Skills and Emotional Intelligence for teachers and education staff

05.2022. - Ljubljana, Slovenija - tema "New development models in the work of universities for the third age"

25.06-31.06.2022. - Porto, Portugal - tema "Digital marketing strategies for schools"

21.08-27.08.2022 - Krakow, Poljska - tema "Introduction to fundraising"