Pučko otvoreno učilište Zagreb Obrazuje Nezaposlene OSobe s invaliditetom

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

UP.02.2.2.17.0031

Lokacija projekta

Grad Zagreb

Trajanje projekta

11.03.2022.-10.11.2023.

Nositelj projekta

POU Zagreb

Partneri

FILIA USLUGE D.O.O. i BATAK TORTERIE MACARON D.O.O.

Davatelj financijske potpore

Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Sufinanciranje

2.042.551,11 HRK

Ciljevi projekta

Kroz projekt Ponos polaznici/ce će imati priliku sudjelovati u verificiranim programima osposobljavanja za zanimanje kuhar/ica, konobar/ica i slastičar/ka. Program će se održati u Zagrebu, a namijenjen je osobama koje imaju prebivalište na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Uz ove programe sudjelovat će i u neformalnim programima to jest gastro radionicama koje će pratiti svaki navedeni program ali i dodatnim neformalnim programima za jačanje psihosocijalnih vještina i  digitalnih (IT) vještina. Ovaj obrazovni „paket“ ima za cilj pružiti stručna i praktična znanja iz područja turizma i ugostiteljstva ali i jačanje ostalih vještina koje jačaju poziciju nezaposlenih osoba s invaliditetom na tržištu rada.

Ciljevi projekta:

 1. Poboljšanje zapošljivosti i integracija na tržište rada nezaposlenih osoba s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva iz Grada Zagreba i Zagrebačke županije
 2. Unaprjeđenje stručnih, pedagoških i andragoških znanja, vještina i kompetencija stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora
Ciljane skupine
 1. Nezaposlene osobe s invaliditetom
 2. Stručnjaci iz turističko-ugostiteljskog sektora: predavači i mentori koji će unaprijediti svoja stručna i andragoška znanja za rad s osobama s invaliiditetom u sklopu projekta (predavači i mentori zaposleni u ustanovama registriranima za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih ili kod poslodavca koji su partneri na projektu)
 3. Krajnji korisnici su: polaznici, nastavno osoblje, mentori, vanjski suradnici, zaposlenici, ustanove za obrazovanje odraslih i lokalna zajednica
Rezultati
 • Sudjelovanje 110 nezaposlenih osoba s invaliditetom s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije u projektnim aktivnostima
 • 110 osoba iz područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije koje su primile pomoć kroz socijalne usluge u zajednici pružene putem projekta
 • Sudjelovanje 48 osoba u provedbi 3 verificirana programa osposobljavanja za zanimanja kuhar/ica, slastičar/ka I konobar/ica
 • Sudjelovanje 110 dugotrajno nezaposlenih osoba u ciljanim programima za stjecanje psihosocijalnih vještina i digitalnih kompetencija za uključivanje na tržište rada
 • Sudjelovanje nastavnika i mentora u programima usavršavanja za provođenje programa osposobljavanja osoba s invaliditetom
 • Izrađeni alati za evaluaciju kvalitete nastavnih procesa
Aktivnosti
 1. Stručno usavršavanje predavača i mentora za rad sa osobama s invaliditetom
 2. Formalno i neformalno obrazovanje osoba sa invaliditetom
 3. Stručna podrška osobama sa invaliditetom u sektoru ugostiteljstva i turizma 
 4. Promocija zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe sa invaliditetom organizacijom različitih događanja
 5. Promidžba i vidljivost
 6. Upravljanje projektom i administracija

Preuzmite
dokumente