"Pronađi me i osposobi me"

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

UP.01.2.0.04.0037

Lokacija projekta

Grad Zagreb

Trajanje projekta

09.07.2021.-09.07.2023.

Nositelj projekta

Strukovna udruga djelatnika u upravljanju ljudskim resursima – Centar HR

Partneri

Pučko otvoreno učilište Zagreb Hrvatski zavod za zapošljavanje - Regionalni ured Zagreb

Davatelj financijske potpore

Europski socijalni fond, UP.01.2.0.04 “Pronađi me” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu

Sufinanciranje

1.984.218,07 HRK

Ciljevi projekta

Cilj projekta “Pronađi me i osposobi me” je omogućiti pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te osnažiti mlade osobe za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Ciljane skupine

Ciljna skupina projekta su neaktivne mlade NEET osobe od 15 do 29 godina na području Grada Zagreba. Mladi koji pripadaju ovoj skupini u posljednja 4 mjeseca nisu bili zaposleni, niti su se obrazovali, niti usavršavali, a i nisu prijavljeni u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Očekuje se da se u aktivnosti projekta uključi 50 neaktivnih NEET osoba (40 osoba mlađih od 25 godina i 10 osoba u dobi od 25 do 29 godina).

Rezultati

Očekivani rezultati projekta su da se za svaku osobu uključenu u aktivnosti izradi individualni plan aktivnosti s ciljem aktivacije osobe radi uključivanja u zapošljavanje, osposobljavanje ili daljnje formalno obrazovanje.

Provedba dva ciljana programa za razvoj mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina u koje se uključuje 50 osoba, minimalno se svaki korisnik uključuje u 4 radionice po programu.

Provedba usluga mentorstva koja se  osigurava za svih 50 pripadnika ciljane skupine, prosječno na razini korisnika se očekuje 5 susreta. 

Provedba usluge savjetovanja osobama najudaljenijima od tržišta rada koja uključuje identifikaciju problema koji osobi otežavaju pristup zapošljavanju te pomoć pri rješavanju istih, usluga savjetovanja osobama najudaljenijima od tržišta rada osigurava se za 30 sudionika, prosječno se na razini korisnika očekuje 5 susreta.

Pripadnici ciljane skupine sudjeluju u radionicama/informiranju o kretanjima na tržištu rada te su uključeni u verificirane programe obrazovanja odraslih.

20 pripadnika ciljane skupine sudjeluje u programu za stjecanje poduzetničkih vještina.

Aktivnosti

U okviru projekta za mladu neaktivnu NEET osobu osigurat će se: 

o   izrada individualnog plana 

o   uključivanje u programe usvajanja mekih i prenosivih (transverzalnih) vještina 

o   pružanje usluge mentorstva 

o   pružanje usluge savjetovanja

o   uključivanje u obrazovanje/osposobljavanje pri Pučkom otvorenom učilištu Zagreb

o   pružanje podrške u učenju za vrijeme trajanja obrazovanja/osposobljavanja 

o   uključivanje u radionicu poduzetničkih vještina

o   informiranje o samozapošljavanju

o   informiranje o tržištu rada

Preuzmite
dokumente