„UŠI ŠIROM OTVORENE“ / "EARS WIDE OPEN"

EU projekti
Status: Provedeno

Lokacija projekta

Grad Zagreb i Grad Bjelovar

Trajanje projekta

01.09.2010.–01.09.2011.

Nositelj projekta

Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb

Partneri

PARTNERI: Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar, Grad Zagreb, Pučko otvoreno učilište Zagreb SURADNICI: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Zagreb, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Davatelj financijske potpore

Europska komisija IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala

Sufinanciranje

180.339,44 EUR 151.313,00 EUR - EU sufinanciranje

Ciljevi projekta

Detaljniji opis projekta

Projekt „Uši širom otvorene – Jačanje kompetencija učenika s oštećenjem sluha i drugim poteškoćama“ ima svrhu uklanjanja predrasuda spram osoba s oštećenjem sluha i drugim poteškoćama i povećavanja njihove zapošljivosti putem stručnog usavršavanja i razvijanja i primjene novih modela poduke i rada u ugostiteljskom sektoru.

Svoju svrhu projekt namjerava ostvariti jačanjem strukovnih (ugostiteljskih) i socijalnih kompetencija učenika Centra “Slava Raškaj” i učenika u programu pomoćnog zanimanja kuhar/slastičar u redovnoj strukovnoj ugostiteljskoj školi u Bjelovaru, jačanjem kompetencija nastavnica i nastavnika redovnih strukovnih škola (ugostiteljskog smjera) te osposobljavanjem, informiranjem i poticanjem predstavnika/ca poduzetnika za uključivanje osoba s invaliditetom u tržište rada. Stoga projektne aktivnosti među ostalim sadrže osposobljavanje učenika s poteškoćama za rad putem praktičnih radionica iz kuharstva/ slastičarstva u simuliranom restoranu i radionica za jačanje psihosocijalnih kompetencija za rad, informativne seminare za poslodavce i nastavnike/ce te studijski posjet u Nizozemsku.

Opći cilj
- ukloniti predrasude spram osoba s oštećenim sluhom i drugim oštećenjima
- povećavanje zapošljivosti
- putem stručnog usavršavanja
- razvijanja i primjene novih modela poduke i rada u ugostiteljskom sektoru

Specifični ciljevi
- Jačanje strukovnih (ugostiteljskih) i socijalnih kompetencija
- 35 učenika Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Zagreb
- 30 učenika Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar
- jačanje kompetencija nastavnika (20 nastavnika redovnih strukovnih škola ugostiteljskog smjera)
- osposobljavanje, informiranje i poticanje poduzetnika za uključivanje osoba s invaliditetom u tržište rada (15 predstavnika poduzetnika)

Ciljane skupine
 • 35 učenika Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Zagreb
 • 30 učenika Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar
 • jačanje kompetencija 20 nastavnika redovnih strukovnih škola ugostiteljskog smjera)
 • osposobljavanje, informiranje i poticanje 15 predstavnika poduzetnika za uključivanje osoba s invaliditetom u tržište rada
Rezultati
 • jačanje strukovnih-ugostiteljih i socijalnih kompetencija 35 učenika Centra “Slava Raškaj” i učenika programu pomoćnog zanimanja kuhar/slastičar u redovnoj stukovnoj školi u Bjelovaru
 • jačanje kompetencija 20 nastavnika redovnih strukovnih škola (ugostiteljskog smjera)
 • osposobljavanje, informiranje i poticanje 15 predstavnika poduzetnika za uključivanje osoba s invaliditetom u tržište rada
Aktivnosti
 • praktične radionice iz kuharstva/slastičarstva (simulirani restoran, 200 sati)
 • priprema i zajednički gastro nastupi
 • obrazovanje u računalnim programima
 • radionice za učenike s poteškoćama
 • seminari za nastavnike
 • informativni seminari za poslodavce
 • studijsko putovanje u Nizozemsku (10.04.2011.) za 27 nastavnika, poslodavaca i predstavnika Grada Zagreba i HZZ-a i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, s ciljem upoznavanja i uspoređivanja modela obrazovanja i zapošljavanja OSI u Hrvatskoj i Nizozemskoj. Fokus putovanja su bila. Pitanja na koja su sudionici nastojali dobiti odgovore tijekom studijske posjete, a uključivala su područja zakonske mogućnosti i uloga lokalnih vlasti u uključivanju osoba invaliditetom (oštećenje sluha i poteškoće u komuniciranju: OSI) u obrazovanje, iskustva strukovnog obrazovanja OSI i uključivanje OSI na tržište rada. Tijekom četiri dana posjete Nizozemskoj grupa je imala prilike dobiti detaljan i opsežan uvid u nizozemski sustav obrazovanja i zapošljavanja osoba s razvojnim poteškoćama i/ili invaliditetom posjetivši među ostalim osnovnu i srednju školu za osobe s oštećenjem sluha i ostalim poteškoćama, visoko učilište za osobe s poteškoćama u razvoju i invaliditetom, agenciju za zapošljavanje osoba s invaliditetom, ustanove za radne aktivnosti osoba s invaliditetom te primjere firmi s visokom razinom integracije osoba s invaliditetom.
 • izrada DVD-a i priručnika, kojima je cilj nastavnike informirati o karakteristikama učenika s različitim razvojnim teškoćama te im prikazati specifičnosti načina učenja i rezoniranja tih učenika, kako im individualizirati pristup, prilagoditi program, kako prezentirati obrazovne sadržaje te na koji način ispitivati znanje. Objasnit će im njihove emocionalne i socijalne teškoće te mogućnosti prilagodbe i pružanja podrške uz primjere dobre prakse u zapošljavanju i vođenju karijere.