Projekt „Uši širom otvorene“

EU projekti
Status: Provedeno

Lokacija projekta

Grad Zagreb i Grad Bjelovar

Trajanje projekta

01.09.2010. – 01.09.2011.

Nositelj projekta

Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb

Partneri

- Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar - Grad Zagreb - Pučko otvoreno učilište Zagreb suradnici: - Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Zagreb - Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Davatelj financijske potpore

Europska komisija IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala

Sufinanciranje

149.681,73 EUR (84%)

Ciljevi projekta

Detaljniji opis projekta

Projekt „Uši širom otvorene – Jačanje kompetencija učenika s oštećenjem sluha i drugim
poteškoćama“ ima svrhu uklanjanja predrasuda spram osoba s oštećenjem sluha i drugim
poteškoćama i povećavanja njihove zapošljivosti putem stručnog usavršavanja i razvijanja i
primjene novih modela poduke i rada u ugostiteljskom sektoru.

Svoju svrhu projekt namjerava ostvariti jačanjem strukovnih (ugostiteljskih) i socijalnih
kompetencija učenika Centra “Slava Raškaj” i učenika u programu pomoćnog zanimanja
kuhar/slastičar u redovnoj strukovnoj ugostiteljskoj školi u Bjelovaru, jačanjem kompetencija
nastavnica i nastavnika redovnih strukovnih škola (ugostiteljskog smjera) te
osposobljavanjem, informiranjem i poticanjem predstavnika/ca poduzetnika za uključivanje
osoba s invaliditetom u tržište rada. Stoga projektne aktivnosti među ostalim sadrže
osposobljavanje učenika s poteškoćama za rad putem praktičnih radionica iz kuharstva/
slastičarstva u simuliranom restoranu i radionica za jačanje psihosocijalnih kompetencija za
rad, informativne seminare za poslodavce i nastavnike/ce te studijski posjet u Nizozemsku.

Cilj projekta

Opći cilj
- ukloniti predrasude spram osoba s oštećenim sluhom i drugim oštećenjima
- povećavanje zapošljivosti
- putem stručnog usavršavanja
- razvijanja i primjene novih modela poduke i rada u ugostiteljskom sektoru

Specifični ciljevi
- Jačanje strukovnih (ugostiteljskih) i socijalnih kompetencija
- 35 učenika Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Zagreb
- 30 učenika Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar
- jačanje kompetencija nastavnika (20 nastavnika redovnih strukovnih
škola ugostiteljskog smjera)
- osposobljavanje, informiranje i poticanje poduzetnika za uključivanje
osoba s invaliditetom u tržište rada (15 predstavnika poduzetnika)

Aktivnosti

Grupa od dvadeset i sedmero nastavnika, poslodavaca i predstavnika grada Zagreba, HZZ-a i
Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom se 10. travnja
2011. zaputila na studijsko putovanje u Nizozemsku, s ciljem upoznavanja i uspoređivanja
modela obrazovanja i zapošljavanja OSI u Hrvatskoj i Nizozemskoj. Fokus putovanja su bila
pitanja na koja su sudionici nastojali dobiti odgovore tijekom studijske posjete, a uključivala
su područja zakonske mogućnosti i uloga lokalnih vlasti u uključivanju osoba invaliditetom
(oštećenje sluha i poteškoće u komuniciranju: OSI) u obrazovanje, iskustva strukovnog
obrazovanja OSI i uključivanje OSI na tržište rada. Tijekom četiri dana posjete Nizozemskoj
grupa je imala prilike dobiti detaljan i opsežan uvid u nizozemski sustav obrazovanja i
zapošljavanja osoba s razvojnim poteškoćama i/ili invaliditetom posjetivši među ostalim
osnovnu i srednju školu za osobe s oštećenjem sluha i ostalim poteškoćama, visoko učilište
za osobe s poteškoćama u razvoju i invaliditetom, agenciju za zapošljavanje osoba s
invaliditetom, ustanove za radne aktivnosti osoba s invaliditetom te primjere firmi s visokom
razinom integracije osoba s invaliditetom.

Uz spomenute aktivnosti izradili su se DVD i priručnik, kojima je cilj nastavnike informirati o
karakteristikama učenika s različitim razvojnim teškoćama te im prikazati specifičnosti načina
učenja i rezoniranja tih učenika, kako im individualizirati pristup, prilagoditi program, kako
prezentirati obrazovne sadržaje te na koji način ispitivati znanje. Objasnit će im njihove
emocionalne i socijalne teškoće te mogućnosti prilagodbe i pružanja podrške uz primjere
dobre prakse u zapošljavanju i vođenju karijere.

Projekt se financirao iz pretpristupnih fondova Europske unije (IPA). Nositelj projekta je
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a provodi ga Centar za odgoj i obrazovanje
«Slava Raškaj», Zagreb. Izvodi se u partnerstvu s Pučkim otvorenim učilištem Zagreb,
Gradom Zagrebom i Turističko-ugostiteljskom i prehrambenom školom Bjelovar te uz
suradničku pomoć Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Zagreb i Fonda za
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Riječima Tihomira Žiljka, djelatnika Pučkog otvorenog učilišta Zagreb i partnera u projektu:
„Ovim projektom se na najbolji način pokazuje djelotvorno partnerstvo u provođenju
inkluzivnog strukovnog obrazovanja na načelima cjeloživotnog učenja. U ovom projektu nitko
nije isključen. Ruše se administrativne barijere, a obrazovne ustanove nastoje na najbolji
način pomoći mladim osobama u jačanju njihove zapošljivosti kroz jačanje strukovnih
kompetencija ali i unapređivanjem komunikacijskih vještina, timskog rada, njegovanjem
otvorenosti za stalno učenje.“

U pripremi i provedbi projektnih aktivnosti sudjelovali su zaposlenici Odjela za srednju školu
(Vedran Habel) i Odjela za cjeloživotno učenje, razvoj i EU projekte (Tihomir Žiljak) Pučkog
otvorenog učilišta Zagreb.