POLART CIRCLE

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

2016-1-FR01-KA204-024274

Lokacija projekta

Francuska, Portugal, Italija, Velika Britanija, Španjolska, Švedska, Litva, Hrvatska, Grčka

Trajanje projekta

01.09.2016.-31.08.2019.

Nositelj projekta

La Transplansisphere (Francuska)

Partneri

Ex Quorum (Portugal), Litavska akademija muzike i kazališta (Litva), ODC Ensemble/Vyrsodepseio (Grčka), Teatermaskinen (Švedska), POU Zagreb (Hrvatska), ORTZAO SC (Španjolska), ASSOCIAZIONEnCITTADINANZATTIVAONLOS (Italija), Volcano Theater Company Limited (Velika Britanija)

Davatelj financijske potpore

Ex Quorum (Portugal), Litavska akademija muzike i kazališta (Litva), ODC Ensemble/Vyrsodepseio (Grčka), Teatermaskinen (Švedska), POU Zagreb (Hrvatska), ORTZAO SC (Španjolska), ASSOCIAZIONEnCITTADINANZATTIVAONLOS (Italija), Volcano Theater Company Limited (Velika Britanija)

Ciljevi projekta

Detaljniji opis projekta

Kako potaknuti veće uključivanje mladih ljudi u izgradnju društva? Kako razviti katalizatore za one
Europljane čija kreativnost samo čeka da bude mobilizirana? Kako odrediti prioritete za razvoj
kreativnosti koja je glavni strateški prioritet s obzirom na naša znanja i inovacije?
Ovo su samo neka pitanja na koja projekt Polart Circle namjerava dati odgovore.

Od 2010. Transplanisphère je razvio nekoliko projekata europske suradnje u kojima se preklapaju
umjetnost i politika te su uglavnom usmjereni na mlade. Partneri u ovim iskustvima razmijenili su prakse
i kooperativne programe aktivnosti. Također su podijelili svoja znanja kroz radionice. Zajedno su postali
svjesni svoje uloge u području neformalnog obrazovanja u odnosu na formalno. Identificirane su
određene zajedničke vrijednosti: autonomija i socijalizacija za mlade, sudjelovanje u društvenom životu,
potraga za osobnom emancipacijom, borba protiv isključivanja.

Zajedno smo prepoznali raznolikost metodologija koje se koriste u Europi i povezuju umjetnost i politiku.
Također smo ocijenili kako imamo nekoliko instrumenata za njihov prijenos.

U provođenju prvih europskih projekata uzeli smo u obzir ankete (EACEA, Eurodesk, Salto youth, Youth in
the Move, INJEP ...) koje mlade promatraju kao učenike, vladu, građane, ali i praktičare i stvaratelje. Ovo
su dimenzije koje želimo naglasiti.

Moramo li podsjetiti na to da umjetnička praksa igra ključnu ulogu za mlade u potpori podizanja njihovog
identiteta i socijalne integracije?

Izvan dometa kulture, praksa dopušta usvajanje znanja, vještina, mogućnosti izražavanja i osobnog
postignuća. Dopušta mladima da zauzmu svoje mjesto u društvu u smislu doprinosa, kao akteri njegove
transformacije. Drugim riječima, umjetnička će praksa utjecati i na njihovu karijeru u stvaranju.

Stiglo je vrijeme da se stvori Polart Circle (krug). Projekt će formalizirati niz postojećih obrazovnih
pristupa prema zajedničkom instrumentu koji je moguće prenijeti na mlade. Rad će uključiti ustanove
formalnog obrazovanja kako bi se potakla veza između formalnog i popularnog obrazovanja. Također će
promovirati razvoj prikladnog i prepoznatljivog instrumenta. Projekt će uključiti i nevladinu organizaciju
koja predstavlja važnu europsku mrežu u potrazi za prijedlozima inovativnog poučavanja.

Kako bi se proširio na što više mladih, suradnika i nastavnika prilagodit ćemo inovativni vektor dijeljenja
znanja: Mooc. Čini se kao najsuvremeniji način za dopiranje do mlade publike i ponudu atraktivnih
instrumenata, sve kako bi se postigao učinak na europskoj razini i šire.

Polart Circle ne cilja samo na diseminaciju inovativnih instrumenata već će stvoriti zajednicu korisnika
(beta testera) koji dijele svoja iskustva kako bi stvorili prvu bazu iskustava i potom doprijeli do šire
publike putem europskih platformi za mlade.

Europska dimenzija projekta je implementacija širokog partnerstva u 9 zemalja. Oni stvaraju nacrt
prijedloga inspiriran iskustvima razvijenim u okviru drugih europskih projekata. Omogućit će mladima da
ispitaju glavne političke teme EU sa socijalnom i građanskom dimenzijom: veliki izazov europske
integracije. Ovime će se generirati višejezičan instrument dostupan svima diljem Europe.

Ciljane skupine

Prve ciljne skupine su među mladim volonterima koji žele ispitati socijalne i političke probleme kroz
stvaranje. Projekt je indirektno usmjeren na studente, osposobljavanje mladih učenika, nove mlade
umjetnike, socijalne radnike za mlade, nastavnike…koji su u potrazi za instrumentima za stvaranje i
uklapanje u društvo.

Nakon prve razine, svaka skupina mladih može koristiti Mooc. Skupine mladih s manje mogućnosti
posebno su zastupljene zbog određenih javnih partnera. Inovativna i zaigrana priroda ovih instrumenata
pomoći će da se učine dostupnima.

Rezultati

Nadamo se da će Polart Circle uspjeti doprinijeti ovoj potrebi za osnaživanjem mladih Europljana u
današnje vrijeme. Vjerujemo da će ovaj projekt stvoriti zajedništvo ne samo u interkulturnom dijalogu
već i u poučavanju, prijenosu i podjeli. Vidimo potencijalno plodno tlo za ponovno motiviranje mladih
Europe u vezi politike, a možda i za dostizanje više inspiracije i kreativnosti kroz europski projekt.