Pilot projekt za pomoćne kuhare

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

HR.2.1.09-0006

Lokacija projekta

Grad Zagreb

Trajanje projekta

2014.-2015. (12 mjeseci)

Nositelj projekta

URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom - Zagreb

Partneri

Partner: Pučko otvoreno učilište Zagreb Suradnici: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Regionalni ured Zagreb, EASPD - Europska udruga pružatelja usluga za osobe s invaliditetom

Davatelj financijske potpore

Razvoj ljudskih potencijala

Sufinanciranje

Ukupna vrijednost projekta: 130.407,13 EUR EU darovnica: 123.234,74 EUR

Ciljevi projekta

Pilot projekt za pomoćne kuhare - Program osposobljavanja na radnom mjestu za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom

Opći cilj projekta: povećati zapošljivost i unaprijediti socijalnu uključenost OSI.

Specifični cilj projekta: povećati zapošljivost osoba s invaliditetom i podržati njihovu integraciju na tržište rada kroz razvoj i provedbu po mjeri izrađenih programa osposobljavanja na radnom mjestu.

Ciljane skupine
  • 10 dugotrajno nezaposlenih osoba s invaliditetom - pomoćni kuhari
  • 3 nezaposlene osobe - 2 kuhara - instruktora i 1 referent nabave
  • 5 poslodavaca
Rezultati
  • Razvijen i proveden program za osposobljavanje na radnom mjestu za 10 dugotrajno nezaposlenih osoba s invaliditetom, kroz stjecanje dodatnih vještina i kompetencija putem simulacije stvarnog radnog okruženja radi povećavanja njihove konkurentnosti na tržištu rada. 
  • Provedena aktivnost profesionalne rehabilitacije te radne probe na otvorenom tržištu rada, što je doprinijelo povećanju profesionalnih i socijalnih kompetencija, poboljšanju mogućnosti zapošljavanja i jačanju socijalne uključenosti osoba s invaliditetom.
Aktivnosti
  • Selekcija korisnika (pomoćni kuhar) i novozaposlenih osoba (2 kuhara - instruktora i 1 referent nabave)
  • Izrada i implementacija po mjeri izrađenog programa osposobljavanja na radnom mjestu za pomoćne kuhare
  • Implementacija aktivnosti profesionalne rehabilitacije: procjena preostalih radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, unapređivanje i održavanje radnih i socijalnih vještina
  • Evaluacija (unutarnja i vanjska) napretka korisnika
  • Uspostavljanje suradnje s poslodavcima putem organizacije radne probe u stvarnom radnom okruženju na otvorenom tržištu rada