OZON – obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

UP.03.2.3.02.0040

Lokacija projekta

Grad Zagreb

Trajanje projekta

25.01.2018.-24.01.2021.

Nositelj projekta

POU Zagreb

Partneri

/

Davatelj financijske potpore

Europski socijalni fond

Sufinanciranje

1.497.698,67 HRK

Ciljevi projekta

Cilj i svrha Projekta je povećati uključivanje odraslih osoba u nepovoljnom položaju (naglasak na dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine) s područja Zagreba i Zagrebačke županije u preporučane programe obrazovanja po sektorima (turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo i metalurgija, poljoprivreda, elektrotehnika i računarstvo, zdravstvo, informacije i komunikacija), te ostale programe prekvalifikacija, usavršavanja i osposobljavanja, u skladu sa preporukama HZZ-a za 2017. godinu, radi stjecanja prve i više razine kvalifikacije i prekvalifikacije, s ciljem povećavanja razine znanja, vještina i kompetencija, i konkurentnosti na tržištu rada.

Ciljane skupine

POLAZNICI:120 odraslih polaznika koji sudjeluju u 15 programa obrazovanja

 • odrasle osobe bez završenog osnovnog obrazovanja
 • odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacija uključujući i razinu 4.1 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
 • odrasle osobe u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja)
 • dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine s razinom kvalifikacija koja odgovara razini 1-4.2 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

KRAJNJI KORISNICI: polaznici, nastavnici, zaposlenici, ustanova za obrazovanje odraslih, lokalna zajednica

Rezultati
 • Održana promocija 15 obrazovnih programa za odrasle osobe u nepovoljnom položaju na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.
 • Odabrano i uključeno 120 odraslih osoba s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije u 15 obrazovnih programa (minimalno 10 polaznika u 1 programu).
 • Formirano 15 obrazovnih skupina za minimalno 10 polaznika, odraslih osoba u nepovoljnom položaju.
 • Poboljšani materijalni uvjeti za provođenje nastave 15 obrazovnih programa za odrasle nabavom suvremene opreme.
 • Izrađena brošura projekta i održana 3 okrugla stola na temu obrazovanja odraslih u Hrvatskoj.
Aktivnosti
 • Promocija 15 programa obrazovanja za odrasle polaznike na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije
 • Odabir polaznika za uključivanje u 15 programa obrazovanja odraslih
 • Formiranje obrazovnih skupina za provedbu programa obrazovanja odraslih
 • Organizacija i provedba izvođenja programa obrazovanja odraslih (pripreme, upisi i uključivanje 120 odraslih osoba s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije)
 • Nabava opreme za provedbu programa obrazovanja odraslih
 • Evaluacija provedbe programa obrazovanja odraslih
 • Promocija projekta (promidžba i vidljivost)
 • Vođenje projekta - provođenje, praćenje i evaluacija

Preuzmite
dokumente