MOVe IT

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

IPA 4.1.3.2.02.01.c11

Lokacija projekta

Gradovi Otočac, Sisak,Vinkovci, Zagreb; županije: Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Vukovarsko-srijemska, Zagrebačka

Trajanje projekta

19.10.2013.-18.10.2014.

Nositelj projekta

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Partneri

Pučko otvoreno učilište Vinkovci, Srednja škola Otočac, Strukovna škola Sisak

Davatelj financijske potpore

Europska komisija (IPA)

Sufinanciranje

148.136,72 EUR (71.85%)

Ciljevi projekta

Detaljniji opis projekta

Projekt MOVe IT financirao se iz IPA IV programa Jačanje ljudskih potencijala, u sklopu natječaja
Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih, koji je objavila Agencija za strukovno
obrazovanje i obrazovanje odraslih (ujedno i ugovorno tijelo) u kojem je POU Zagreb bilo nositelj
projekta, a partneri su bili Srednja škola Otočac, Strukovna škola Sisak i POU Vinkovci, te suradnici
Gradski ured za obrazovanje kulturu i šport Grada Zagreba, kao i područnim uredima HZZ-a
(Zagreb, Vinkovci, Sisak i Otočac).

POU Zagreb ima dugogodišnju tradiciju obrazovanja odraslih usmjerenu prema potrebama tržišta
rada, a program koji je razvijen u sklopu Projekta nastavio je pratiti trendove i potrebu za
konkurentnim kompetencijama.

Projekt MOVe IT imao je projektni pristup obrazovanju u kojem su polaznici stekli slijedeće
kompetencije: kreiranje medijske poruke; poznavanje novih tehnologija i medijskih alata;
produkcija; poduzetničke vještine i poznavanje pravne legislative. Na ovaj način, sadržaj
programa usavršavanja obuhvatio sve komponente od videa, zvuka, pisanja tekstova, grafičkih i
vizualnih znanja, projektnog upravljanja, tehničkih kompetencija, do etičkih, ekonomskih i socioloških znanja.

U sklopu projekta razvio se novi program usavršavanja koji su ustanove prvo testirale i doradile,
a zatim verificirale, čime su povećale svoju obrazovnu ponudu. Lokalni uredi HZZ-a sudjelovali su
u informiranju nezaposlenih o novom programu usavršavanja, a kod formiranja obrazovnih
skupina dala se prednost upravo nezaposlenim osobama. Bio je važan i razvoj ljudskih
potencijala, tj. u projektu se proveo niz radionica za usavršavanje nastavnika koji su povećali
svoje andragoške kompetencije, kao i vještine izrade i organiziranje učenja na daljinu (e-learning).
Radionicama i seminarima povećala se suradnja među ustanovama za obrazovanje odraslih,
lokalnih poduzetnika i gradskih uprava, udruga i organizacija civilnog društva.

Ciljevi projekta

Opći cilj Projekta je doprinijeti povećanju kompetencija odraslih polaznika za tržište rada po
završetku specijaliziranih IT tečajeva koji se temelje na stvarnim potrebama tržišta rada.
Specifični ciljevi uključuju jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih:
1. na programskoj razini kroz razvoj i pilotiranje edukacijskih modula iz područja primjene
informacijskih tehnologija za video produkciju i marketing
2. kroz nabavu suvremene IT opreme i edukacijskih softvera
3. kroz edukaciju nastavnika i zaposlenika ustanova u obrazovanju odraslih – razvoj
andragoških kompetencija i stručno usavršavanje nastavnika za vođenje e-learning
aktivnosti
4. kroz povećanu suradnju među ustanovama za obrazovanje nastavnika i lokalnih dionika (
poslodavci, HZZ)

Ciljane skupine

1. Polaznici: 40 odraslih polaznika sudjeluje u pilotiranju novog programa
2. Nastavnici: 15 nastavnika i trenera sudjeluje u razvoju novog programa i provođenju
pilotiranja programa
3. Nastavnici i zaposlenici ustanova za obrazovanje odraslih: 20 nastavnika sudjeluje u
programu usavršavanja nastavnika – razvoj andragoških kompetencije + vođenje e-
learning aktivnosti
4. Lokalni dionici: 5 poduzetnika i zaposlenika HZZ-a
5. Krajnji korisnici: polaznici, nastavnici i zaposlenici u OO, lokalna zajednica

Rezultati

Rezultati projekta uključivali su razvoj i pilotiranje novog programa usavršavanja u 4 partnerske
ustanove, za što je bio korišten specijalizirani edukacijski softver. Ukupno 40 polaznika usvojilo je
nove e-kompetencije (e-competencies) u području video produkcije, promocije i marketinga,
čime su povećali konkurentnost na tržištu rada uključujući i samozapošljivost. Ukupno 20
nastavnika sudjelovalo je u specijaliziranim programima stručnog usavršavanja. Na seminarima za
poduzetnike u Vinkovcima i Fužinama povećala se se suradnja ustanova za obrazovanje odraslih s
lokalnim poduzetnicima, kao i sa zaposlenicima podružnica HZZ-a.

1. Ukupno 40 polaznika usvaja nove e-kompetencije (e-competencies) u području video
produkcije i promocije i marketinga čime povećavaju svoju konkurentnost na tržištu rada
uključujući i samozapošljivost
2. Poboljšanje programske ponude ustanova za obrazovanje odraslih kroz razvoj novog
programa usavršavanja (nekoliko modula) i pilotiranje programa u 4 partnerske ustanove
3. Poboljšanje tehničkih uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih kroz nabavu IT
opreme i specijaliziranog edukacijskog softvera
4. 20 nastavnika sudjeluje u specijaliziranim programima stručnog usavršavanja – razvoj
andragoških vještina i stjecanje vještina u implementaciji učenja na daljinu (e-learning)
5. Povećana suradnja ustanova za obrazovanje odraslih s 5 lokalnih poduzetnika i
zaposlenika podružnica HZZ-a

Aktivnosti

1. Razvoj novog programa usavršavanja
2. Obrazovanje nastavnika i zaposlenika u ustanovama za obrazovanje nastavnika
3. Studijsko putovanje
4. Seminari za lokalne dionike (poslodavce i poduzetnike)
5. Pilotiranje novog programa usavršavanja
6. Promocija projekta
7. Vođenje projekta – provođenje, praćenje, evaluacija

U pripremi i provedbi projektnih aktivnosti sudjelovali su zaposlenici Odjela za kulturu i
nakladništvo POU Zagreb (voditeljica projekta Gordana Radonić).