I AM AN ACTIVE MEMBER OF MULTINATIONAL SOCIETY

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

KA2-AE-07/14

Lokacija projekta

Slovenija (Nova Gorica), Hrvatska (Zagreb), Francuska (Roubaix), Italija (Torino), Turska (Gaziantep)

Trajanje projekta

01.09.2014 – 31.09.2016.

Nositelj projekta

Ljudska univerza Nova Gorica (Slovenija)

Partneri

Cooperativa ORSO (Italija), ADICE (Francuska), Mozaik Kultur (Turska), POU Zagreb (Hrvatska)

Davatelj financijske potpore

Europska unija, Erasmus+ KA2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

Sufinanciranje

0,00 €

Ciljevi projekta

Kvaliteta i raznovrsnost obrazovnih programa razvijenih posebno za polaznike imigrante
razlikuje se u svakoj zemlji, ali ipak, sve one imaju nešto zajedničko: ne postoji dovoljno
programa za polaznike imigrante, nastavnici drugih programa imaju malo ili nikakvo
znanje o tome kako obrazovne procese učiniti smislenim iskustvom ili kako pojačati učinak
poučavanja/učenja na ovakve skupine polaznika.

Glavni cilj projekta Ja sam aktivna članica multikulturnog društva bio je povećati u Europi
zapošljivost žena u dobi između 20 i 64 godina, naročito onih s manje mogućnosti
zapošljavanja, uz poboljšanje razina njihovih kompetencija i vještina čime postaju
kompatibilnije potrebama na tržištu rada i u društvu općenito. Projekt je omogućio
skupinama u nepovoljnom položaju da sudjeluju u programima cjeloživotnog
obrazovanja, profesionalnu orijentaciju i savjetovanje u skladu s glavnim ciljevima
europskih prioriteta navedenih u različitim strateškim dokumentima kao što je Strategija
Europa 2020, strategija Obrazovanje i osposobljavanje 2020, Europska platforma za borbu
protiv siromaštva i socijalnog isključivanja, program Erasmus+, Europski kvalifikacijski
okvir za cjeloživotno učenje, Europska platforma za obrazovanje odraslih, Program
međunarodne procjene kompetencija odraslih PIAAC, Sporazum o EU, itd. Projekt je
povećao obrazovnu ponudu pružanjem novog programa za socijalnu integraciju skupina u
nepovoljnom položaju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, EU i međunarodnoj razini.

Najvažniji prioriteti kojima se projekt bavio su:
● doprinos smanjenju broja nisko obrazovanih imigrantkinja
● olakšavanje verifikacije neformalnog i informalnog učenja poticanjem procjene
ključnih kompetencija, uključujući osnovne vještine i transverzalne vještine

(naglasak na poduzetništvo, jezici i digitalne vještine).

Glavni cilj projekta bio promovirati društvenu integraciju žena koje su legalne
imigrantkinje i državljanke zemalja trećeg svijeta, s posebnim naglaskom na njihovu
integraciju na tržište rada. Projekt je stvorio i nove mogućnosti za međukulturalni dijalog
između spomenute ciljne skupine i ostalih stanovnika EU.


U svrhu postizanja navedenih ciljeva pripremljena su dva međusobno povezana
intelektualna ishoda:
1. Metodologija i smjernice za implementaciju programa
2. Kurikulum i preporuke programa za promociju socijalne integracije i razvoja
međukulturalnog dijaloga sa ženama iz zemalja trećeg svijeta (naglašavajući
njihovu integraciju na tržište rada).

Ciljane skupine

S tim ciljem projekt se kroz aktivnosti odnosi na različite ciljne skupine:
● državljanke zemalja trećeg svijeta koje su legalne imigrantkinje kao jedna od
najosjetljivijih skupina u EU
● profesionalno osoblje partnerskih organizacija (treneri) s ciljem unaprjeđenja
njihovih pedagoških i upraviteljskih vještina
● ključni dionici (poslodavci, institucije u direktnoj vezi s glavnom ciljnom
skupinom) kako bi se razvila efektivna veza između obrazovanja i tržišta rada.

Aktivnosti

Kako bi se razvili ovi intelektualni ishodi provedeno je nekoliko aktivnosti:
● kratkoročni program osposobljavanja zaposlenika (15 budućih trenera)
● pilot implementacija novog programa za imigrantkinje u svim partnerskim
zemljama projekta (5 implementacija s uključivanjem najmanje 75 državljanki
zemalja trećeg svijeta; najmanje 20 poslodavaca koji su im ponudili praksu u
tvrtkama; najmanje 5 kulturalnih medijatora koji sudjeluju u svim programima
implementacija;
● 5 završnih skupova kojima se umnažaju učinci projekta.