I AM AN ACTIVE MEMBER OF MULTINATIONAL SOCIETY

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

KA2-AE-07/14

Lokacija projekta

Slovenija (Nova Gorica), Hrvatska (Zagreb), Francuska (Roubaix), Italija (Torino), Turska (Gaziantep)

Trajanje projekta

01.09.2014.–31.09.2016.

Nositelj projekta

Ljudska univerza Nova Gorica (Slovenija)

Partneri

Cooperativa ORSO (Italija), ADICE (Francuska), Mozaik Kultur (Turska), POU Zagreb (Hrvatska)

Davatelj financijske potpore

Europska unija, Erasmus+ KA2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

Sufinanciranje

0,00 €

Ciljevi projekta

Kvaliteta i raznovrsnost obrazovnih programa razvijenih posebno za polaznike imigrante
razlikuje se u svakoj zemlji, ali ipak, sve one imaju nešto zajedničko: ne postoji dovoljno
programa za polaznike imigrante, nastavnici drugih programa imaju malo ili nikakvo
znanje o tome kako obrazovne procese učiniti smislenim iskustvom ili kako pojačati učinak
poučavanja/učenja na ovakve skupine polaznika.

Glavni cilj projekta Ja sam aktivna članica multikulturnog društva bio je povećati u Europi
zapošljivost žena u dobi između 20 i 64 godina, naročito onih s manje mogućnosti
zapošljavanja, uz poboljšanje razina njihovih kompetencija i vještina čime postaju
kompatibilnije potrebama na tržištu rada i u društvu općenito. Projekt je omogućio
skupinama u nepovoljnom položaju da sudjeluju u programima cjeloživotnog
obrazovanja, profesionalnu orijentaciju i savjetovanje u skladu s glavnim ciljevima
europskih prioriteta navedenih u različitim strateškim dokumentima kao što je Strategija
Europa 2020, strategija Obrazovanje i osposobljavanje 2020, Europska platforma za borbu
protiv siromaštva i socijalnog isključivanja, program Erasmus+, Europski kvalifikacijski
okvir za cjeloživotno učenje, Europska platforma za obrazovanje odraslih, Program
međunarodne procjene kompetencija odraslih PIAAC, Sporazum o EU, itd. Projekt je
povećao obrazovnu ponudu pružanjem novog programa za socijalnu integraciju skupina u
nepovoljnom položaju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, EU i međunarodnoj razini.

Najvažniji prioriteti kojima se projekt bavio su:
● doprinos smanjenju broja nisko obrazovanih imigrantkinja
● olakšavanje verifikacije neformalnog i informalnog učenja poticanjem procjene
ključnih kompetencija, uključujući osnovne vještine i transverzalne vještine

(naglasak na poduzetništvo, jezici i digitalne vještine).

Glavni cilj projekta bio promovirati društvenu integraciju žena koje su legalne
imigrantkinje i državljanke zemalja trećeg svijeta, s posebnim naglaskom na njihovu
integraciju na tržište rada. Projekt je stvorio i nove mogućnosti za međukulturalni dijalog
između spomenute ciljne skupine i ostalih stanovnika EU.


U svrhu postizanja navedenih ciljeva pripremljena su dva međusobno povezana
intelektualna ishoda:
1. Metodologija i smjernice za implementaciju programa
2. Kurikulum i preporuke programa za promociju socijalne integracije i razvoja
međukulturalnog dijaloga sa ženama iz zemalja trećeg svijeta (naglašavajući
njihovu integraciju na tržište rada).

Ciljane skupine

S tim ciljem projekt se kroz aktivnosti odnosi na različite ciljne skupine:
● državljanke zemalja trećeg svijeta koje su legalne imigrantkinje kao jedna od
najosjetljivijih skupina u EU
● profesionalno osoblje partnerskih organizacija (treneri) s ciljem unaprjeđenja
njihovih pedagoških i upraviteljskih vještina
● ključni dionici (poslodavci, institucije u direktnoj vezi s glavnom ciljnom
skupinom) kako bi se razvila efektivna veza između obrazovanja i tržišta rada.

Aktivnosti

Kako bi se razvili ovi intelektualni ishodi provedeno je nekoliko aktivnosti:
● kratkoročni program osposobljavanja zaposlenika (15 budućih trenera)
● pilot implementacija novog programa za imigrantkinje u svim partnerskim
zemljama projekta (5 implementacija s uključivanjem najmanje 75 državljanki
zemalja trećeg svijeta; najmanje 20 poslodavaca koji su im ponudili praksu u
tvrtkama; najmanje 5 kulturalnih medijatora koji sudjeluju u svim programima
implementacija;
● 5 završnih skupova kojima se umnažaju učinci projekta.