ISKRA - Iskustvo kreativnih aktivnosti

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

UP.02.1.1.03.0145

Lokacija projekta

Međimurska županija Krapinsko - zagorska županija Požeško - slavonska županija Osječko - baranjska županija i Grad Zagreb

Trajanje projekta

23.07.2018.-23.09.2019.

Nositelj projekta

POU Zagreb

Partneri

Pučko otvoreno učilište Obris Pučko otvoreno učilište Čakovec Pučko otvoreno učilište Zabok

Davatelj financijske potpore

Europski socijalni fond

Sufinanciranje

633.349,55 HRK

Ciljevi projekta
 1. Jačanje kompetencija, stručnih znanja i vještina kulturnih radnika i umjetnika te zaposlenika partnerskih organizacija u području učenja starijih osoba (geragogija) i andragogije za potrebe animacije, organizacije i provedbe kulturnih radionica za osobe starije od 54 godine.
 2. Provedba kulturnih / kreativnih radionica za osobe starije od 54 godine u području likovne i glazbene umjetnosti te fotografije, a u svrhu poboljšanja i povećanja njihovih sveukupnih osobnih vještina kojima će moći prepoznati i dalje razvijati osobne (kreativne) potencijale čime će doprinijeti većoj socijalnoj uključenosti.
Ciljane skupine

POLAZNICI:
Polaznici su osobe starije od 54 godine koje sudjeluju u jednom od 9 kulturnih / kreativnih programa (ukupno 102 polaznika).

STRUČNJACI IZ KULTURE I UMJETNOSTI:
Stručnjaci iz kulture i umjetnosti te zaposlenici partnerskih organizacija sudjeluju u stručnom osposobljavanju za stjecanje stručnih i pedagoških vještina za rad s osobama starijima od 54 godine (ukupno 6 stručnjaka).

KRAJNJI KORISNICI:
Krajnji korisnici su polaznici, stručnjaci iz kulture i umjetnosti, stručnjaci partnerskih organizacija, vanjski suradnici / odgojno-obrazovni djelatnici Pučkih otvorenih učilišta i drugih ustanova za obrazovanje odraslih s naglaskom na one koji rade s polaznicima treće životne dobi, stručna javnost, lokalna zajednica.

Rezultati
 • održana trodnevna radionica stručnog usavršavanja umjetnika, kulturnih djelatnika i zaposlenika partnerskih organizacija u području rada sa starijim osobama. (radionicu su vodila 3 stručnjaka s Pučkog otvorenog učilišta Zagreb i 3 vanjska suradnika. U stručnom usavršavanju sudjelovalo je 6 stručnjaka iz kulture i umjetnosti)
 • organizirane su i održane 2 radionice fotografije na Pučkom otvorenom učilištu Zagreb – svaka radionica trajala je 36 školskih sati, a na njoj je sudjelovalo 30 polaznika / starijih osoba
 • organizirana je i održana 1 izložba fotografskih radova na Pučkom otvorenom učilištu Zagreb
 • organizirane su i održane ukupno 4 likovne radionice u Pučkom otvorenom učilištu Čakovec - svaka radionica trajala je 36 školskih sati, a na njoj je sudjelovalo po 8 polaznika
 • organizirana je i održana 1 skupna likovna izložba na Pučkom otvorenom učilištu Čakovec
 • organizirane su i održane 2 glazbene radionice na Pučkom otvorenom učilištu Obris (jedna radionica je održana u Požegi, a druga u podružnici u Osijeku) – svaka radionica trajala je 36 školskih sati, a na njoj je prisustvovalo 15 starijih osoba
 • organizirana su i održana 2 koncerta u Pučkom otvorenom učilištu Obris (jedan koncert je održan u Požegi, a drugi u Osijeku)
 • organizirana je i održana 1 likovna radionica na Pučkom otvorenom učilištu Zabok – radionica je trajala 36 školskih sati, a na njoj je sudjelovalo 10 polaznika
 • organizirana je i održana 1 likovna izložba na Pučkom otvorenom učilištu Zabok
 • organizirana je i održana velika skupna izložba u sklopu završne konferencije na kojoj su predstavljeni radovi 102 polaznika likovnih i fotografskih radionica te
 • održan koncert 2 grupe polaznika glazbenih radionica
 • izrađeno je specijalno izdanje časopisa “Treća mladost” koje je posvećeno isključivo projektu ISKRA
 • izrađeni su i distribuirani promotivni materijali za potrebe promidžbe i vidljivosti projekta, organizirane početna i završna konferencija projekta, organizirana
 • promocija na nacionalnim i lokalnim TV postajma, radijima, web portalima i lokalnim glasilima
 • izrađeni su i evaluirani upitnici radi osiguranja kvalitete projekta za polaznike stručnog usavršavanja / stručnjake u kulturi i umjetnosti, za polaznike kreativnih radionica te za članove projektnog tima
 • nabavljena je i korištena oprema za radionicu stručnog usavršavanja te za provođenje fotografskih radionica, likovnih radionica i glazbenih radionica

Preuzmite
dokumente