ELLAN – European Later Life Active Network

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

539547-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW

Lokacija projekta

Finska, Velika Britanija, Bugarska, Španjolska, Irska, Grčka, Hrvatska, Latvija, Nizozemska, Litva, Poljska, Turska, Rumunjska, Estonija, Portugal, Njemačka, Danska, Italija, Malta, Cipar, Mađarska, Austrija, Belgija

Trajanje projekta

01.10.2013.-30.09.2016.

Nositelj projekta

Savonia University of Applied Sciences (Finska)

Partneri

"Karelia University of Applied Sciences (Finska), Liverpool John Moores University (VB), Medical University "Prof. Dr. Paraskev Stoyanov" - Varna, (Bugarska), Universidad de Granada (Španjolska), University College Cork (Irska), National and Kapodistrian University of Athens (Grčka), Pučko otvoreno učilište Zagreb (Hrvatska), Rīga Stradiņš University Liepāja branch (Latvia), University of Maribor (Slovenija), Hanzehogeschool Groningen Hanze University of Applied Sciences (Nizozemska), Kaunas University of Applied Sciences (Litva), Uniwersytet Mikolaja Kopernika (Poljska), Dokuz Eylul University (Turska), University Stefan cel Mare of Suceava (Rumunjska), Tartu Health Care College (Estonija), Instituto Politécnico de Setúbal (Portugal), Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (Švicarska), University of Applied Sciences Hamburg (Njemačka), University College of Northern Denmark (Danska), Sapienza University of Rome (Italija), Universita' ta' Malta/University of Malta (Malta), Cyprus Universit

Davatelj financijske potpore

Europska unija, Program cjeloživotnog učenja (LLP)

Sufinanciranje

599.709,00 EUR (75%)

Ciljevi projekta

O projektu

U bliskoj budućnosti Europa će se suočiti s naglim starenjem populacije. Potrebna joj je nova vizija
starenja i promocija pozitivnih mogućnosti. Izazov je kako prenijeti ovu viziju u praksu. Institucije
visokog obrazovanja imaju ključnu ulogu u ostvarenju ovog izazova.
Ovaj projekt promovira europsku suradnju i razmjenu inovacija i dobre prakse povezanih sa
populacijom koja stari i obrazovnom pripremom onih koji rade sa starijim osobama. Projekt
rekonstruira raznolike obrazovne pristupe razvojem Europskog kompetencijskog okvira za rad sa
starijim osobama, dijeljenjem inovacija i poučavanjem te identificiranjem faktora koji utječu na
studente pri odluci da rade sa starijim osobama lime se ojačava kvaliteta visokog obrazovanja za
zanimanja u području skrbi za starije osobe.
Projekt je direktno usmjeren na nastavnike i upravno osoblje partnera i ostalih institucija visokog
obrazovanja u Europi. Indirektno je usmjeren na studente, profesionalne zajednice i same starije
osobe.
Konzorcij će provesti analize temeljnih kompetencija osoblja u radu sa starijim osobama iz gledišta
literature, istraživanja, stručnjaka, studenata i samih starijih osoba. Rezultati će biti upotrijebljeni
u razvoju kurikuluma visokog obrazovanja kao i u promociji pozitivnije vizije o radu sa starijim
osobama kroz nacionalne i europske mreže.
Europski kompetencijski okvir, zajedno s najboljom praksom u poučavanju, poboljšat će kvalitetu
obrazovanja stručnjaka iz područja zdravstvene i socijalne skrbi i pozitivno utjecati na njihovu
motivaciju za rad sa starijim osobama. Tako se utjecaj ELLAN-a sastoji od bolje edukacije,
povećane mobilnosti osoblja i unaprjeđene skrbi za starije osobe u Europi.
Ovaj je projekt financiran uz potporu Programa cjeloživotnog učenja Europske unije.

Ciljevi

Projekt će dijeliti dobru praksu i inovaciju povezanu sa starenjem. Željeni je ishod projekta veća
kvaliteta visokog obrazovanja povezanog sa skrbi u kasnoj životnoj dobi.
Glavni je cilj projekta razviti zajednički Temeljni europski kompetencijski okvir za rad sa starijim
osobama.

Glavni cilj će se ostvariti
- otkrivanjem stavova starijih osoba o znanju, stavovima i odnošenju stručnjaka za
zdravstvenu i socijalnu skrb pri radu sa starijim osobama
- analizom istraživanja i literature o kompetencijama potrebnim za rad sa starijim osobama,
- razmatranjem stavova stručnjaka o potrebnim kompetencijama za rad sa starijim osobama
Uz to, cilj projekta je pozitivno utjecati na interese stručnjaka zdravstvene i socijalne skrbi za rad
sa starijim osobama, to će se ostvariti
- razmatranjem faktora koji potiču i omogućuju rad sa starijim osobama u suradnji sa
studentima
- identificiranjem i dijeljenjem inovativnih pristupa učenju za rad sa starijim osobama –
primjeri dobre prakse diljem Europe.

Rezultati

Glavni je cilj projekta razviti zajednički Europski okvir temeljnih kompetencija (ECCF) za rad sa
starijim osobama. Okvir će se koristiti za razvoj i poboljšanje kurikuluma. Kako će okvir primijeniti
sve partnerske zemlje kao osnovu za obrazovanje studenata preddiplomskih razina, kvaliteta
kurikuluma povezanog sa starenjem i radom sa starijim osobama će se unaprijediti. Štoviše, okvir
temeljnih kompetencija omogućava evaluaciju vještina stručnjaka i podupire potrebu za daljnjim
usavršavanjem kao i fokusiranjem usavršavanja kako bi se unaprijedile vještine.

Aktivnosti

Trajanje projekta ELLAN je 36 mjeseci (1.10.2013. – 30.9.2016.) i plan rada projekta sastoji se od
deset (10) radnih paketa (WP-a). Sadržaj glavnih radnih paketa je:
1. Pregled literature i istraživanja koje će se provesti da bi se razmotrile kompetencije
potrebne za skrb za starije osobe, s fokusom na europsku situaciju (WP3).
2. Istraživanje o percepcijama i idejama starijih osoba o potrebnim kompetencijama za rad s
osobama u kasnijoj životnoj dobi (WP4).
3. Istraživanje i analizu stavova stručnjaka (u radu sa starijim osobama) o kompetencijama
potrebnim za rad sa starijim osobama (WP5).
4. Istraživanje i analizu faktora koji utječu na stavove studenata zdravstvene i socijalne skrbi
o starijim osobama i radu s njima (WP6).
5. Istraživanje usmjereno na dobivanje uvida u način na koji bi trebalo organizirati
obrazovanje da bi navelo studente da odaberu rad sa starijim osobama. Posljedično,
identificirat će se najbolje prakse i inovativne metode učenja i poučavanja uz primjere
dobre prakse (WP7).
6. Formulirat će se Europski kompetencijski okvir za rad sa starijim osobama u zdravstvenoj i
socijalnoj skrbi (WP8).