Digital Approaches for Intergenerational Cultural Education – DAICE

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

2020-1-HR01-KA227-ADU-094771

Lokacija projekta

Zagreb (Hrvatska), Beograd (Srbija), Temišvar (Rumunjska), Ruse (Bugarska), Ljubljana (Slovenija), Ulm (Njemačka)

Trajanje projekta

01.03.2021.-28.02.2022.

Nositelj projekta

POU Zagreb

Partneri

Zavod za proucavanje kulturnog razvitka (Beograd, Srbija) Asociatia "Liga Scriitorilor" Filiala Timisoara Banat (Temišvar, Rumunjska) University of Ruse Angel Kanchev, (Ruse, Bugarska) Slovenska univerza za tretje zivljenjsko obdobje, zdruzenje za izobrazevanje in druzbeno vkljucenost (Ljubljana, Slovenija) Univeritaet Ulm (Ulm, Njemačka)

Davatelj financijske potpore

80.375,00 EUR 17.050,00 EUR (POUZ udio)

Sufinanciranje

Erasmus+ KA2 - Partnerstva za kreativnost u području obrazovanja odraslih

Ciljevi projekta

Glavni cilj projekt je razmjena iskustva partnera o prednostima i nedostacima korištenja digitalnih alata i sadržaja u obrazovnim, kulturnim i kreativnim programima (npr. likovna umjetnost, književnost, film, glazba, ples), koji igraju važnu ulogu u obrazovanju osoba treće životne dobi, posebno u razdoblju pandemije koronavirusa, tj. koji su prednosti i nedostatke digitalnog i virtualnog učenja, s naglaskom na trenutke kada su fizički kontakt i bliskost je nezamjenjivi.

Projektom je provedena razmjena iskustava u kojoj mjeri digitalna znanja, alati i sadržaji doprinose postizanju osobnih ciljeva, ispunjenju želja za zdravim i aktivnim starenjem, kognitivnoj znatiželji, potrebama za samoostvarenjem, emocionalnim i društvenim kontaktima, uz identificiranje kompenzacijskih mehanizama koji mogu ispraviti digitalna ograničenja u vremenima kada fizički kontakt nije moguć, ali potreba za fizičkim aktivnostima ostaje. Također, kako pohađanjem kulturnih i kreativnih programa starije osobe mogu dodatno izgraditi i razumjeti vlastiti kulturni identitet kao dio nematerijalne kulturne baštine, tj. kako ove aktivnosti imaju važnu ulogu u zadovoljavanju obrazovnih, kulturnih i kreativnih potreba što doprinosi aktivnom i zdravom starenju.

Ciljane skupine

Ciljane skupine: 

 1. zaposlenici,
 2. nastavnici,
 3. vanjski suradnici,
 4. polaznici programa treće životne dobi
Rezultati

Rezultati DAICE projekta su:

 • uključeno 6 partnerskih organizacija u razmjeni dobrih praksi i iskustava u području provedbe obrazovnih, kulturnih i kreativnih programa i aktivnosti, koje uključuju korištenje digitalnih alata i sadržaja u obrazovnom procesu, kao i razmjene iskustava vezano za prednosti i nedostatke korištenja digitalnih alata i sadržaja u provedbi obrazovnih, kulturnih i kreativnih programa i aktivnosti,
 • organizirano i provedeno 3 aktivnosti učenja i podučavanja (Zagreb, Ulm i Beograd) i 4 međunarodna projektna sastanka (Zagreb, Ulm, Beograd i Temišvar) u kojima je sudjelovalo više od 80 zaposlenika, vanjskih suradnika i polaznika partnerskih organizacija
 • partneri su posjetili 30 organizacija iz područja obrazovanja odraslih i kulture kako bi razmjenili dobru praksu sa organizacijama koje nisu dio formalnog projektnog partnerstva
 • 35 vanjskih stručnjaka predstavilo rad svojih organizacija što je partnerima dalo uvide u nove pristupe korištenja digitalnih alata i sadržaja prvenstveno za rad sa osobama treće životne dobi putem kulturnih i kreativnih programa
 • na temelju aktivnosti i rezultata DAICE projekta razvijen i prijavljen novi Erasmus+ KA2 projekt (ožujak 2023.)
Aktivnosti

Provedba 3 LTA i 4 TPM aktivnosti:

 1. LTA/TPM aktivnost „Common understanding of learning and culture“, Zagreb (Hrvatska), 15.-19.05.2022. godine. Sudionici su voditelji programa, voditelji projekata, voditelji odjela, menadžment partnerskih organizacija, administratori kulturno-kreativnih i obrazovnih programa i projekata. LTA ciljevi u Zagrebu bili su upoznati principe i povezanost kulturno-kreativnih aktivnosti i programa s obrazovanjem odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja, razvoja ključnih kompetencija, nacionalnih i europskih javnih politika; upoznati se s kulturno-kreativnim i obrazovnim aktivnostima koje provode partnerske organizacije i na koji način (tradicionalno vs online), u kojoj su mjeri predavači osposobljeni za planiranje, programiranje i provođenje aktivnosti koje uključuju razvoj i primjena digitalnih alata i sadržaja; upoznati se s ulogom kulturno-kreativnih programa i aktivnosti u području obrazovanja odraslih (s naglaskom na osobe treće životne dobi), primjenjuju li ih partnerske organizacije i na koji način, u kojoj mjeri pridonose razvoju ostalih ključnih kompetencija. (npr. višejezične kompetencije); razlikovati kako provedba kulturnih/kreativnih programa i aktivnosti korištenjem digitalnih alata i sadržaja pridonosi razvoju ključnih kompetencija: digitalne kompetencije, građanske kompetencije, razvoja osobne i društvene kompetencije i kompetencije učenja, te kulturne svijesti i izražavanja; steći osnovna znanja o kulturnim/kreativnim programima i aktivnostima u digitalnom okruženju, odnosno učiti o korištenju digitalnih alata i sadržaja (naglasak na prednosti i ograničenja tijekom planiranja, programiranja i provedbe aktivnosti) razmjenom primjera dobre prakse i međusobnim učenjem; razmjena temeljnih znanja i međusobno učenje kako bi se stekla osnovna znanja o tome kako partnerske organizacije uključuju digitalne alate i sadržaje u planiranje i programiranje kulturnih/kreativnih i obrazovnih aktivnosti te njihovu provedbu; razmjena temeljnih znanja i međusobno učenje kako bi se stekla temeljna znanja o tome kako su partnerske organizacije odgovorile na izazove i ograničenja uzrokovana pandemijom COVID-19 u području kulturnih/kreativnih i obrazovnih aktivnosti. Partneri su imali prilike posjetiti i druge organizacije te se upoznati sa njihovim praksama u području korištenja digitalnih alata i sadržaja u provedbi obrazovnih, kulturnih i kreativnih programa i aktivnosti, a to su bili „JRS Croatia“, Udruga „Pogon“, Udruga „Radiona“ i inspirativna prezentacije predsjednice Udruge Deborah Hustić, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Centar mladih Ribnjak, ZICER i prezentacija EU projekta „SACHE“, online prezentacija „Mediterranean Film Festival“ od strane ravntelja Festivala Alena Munitića, posjet predstavnica Muzeja za umjetnost i obrt i predstavljanje Erasmus+ KA2 projekta „The GLAMers“.
 2. LTA/TPM aktivnosti „Digital tools and contents in programming culture/creative and educational, Ulm (Njemačka) 02.-06.07.2022. godine. Partneri su imali prilike dobiti uvid u različite koncepti digitalnog učenja (asinkronsko, sinkronsko, hibridno, mješovito učenje itd.), saznati koji su didaktički principi digitalnog učenja (dizajn nastave), primjeri digitalnih formata učenja (MOOC, Webinar, online predavanja, suradnički radni prostor), alatima za digitalno učenje (Zoom, Moodle, Wordpress, Blog, Google-Tools), aktivnostima učenja i poučavanja za uklanjanje digitalnog jaza, uvod u digitalni jaz i analiza ciljne skupine s njihovim potrebama i preprekama, ponude učenja niskog praga za digitalni svijet s tabletom i pametnim telefonom - didaktički koncepti, ponude učenja niskog praga za digitalni svijet – materijali, koji su koncepti treniranja trenera - kako izgraditi strukturu podrške od strane volontera, aktivnosti učenja i poučavanja za aktiviranje starijih osoba s digitalnim medijima, online-urednici - didaktički koncept, tečaj osposobljavanja trenera i otkrivanje aktivnosti, medijski rad s videom - didaktički koncept, tečaj osposobljavanja trenera i otkrivanje aktivnosti. Partneri su posjetili Danube Festival, na kojem smo imali prilike posjetiti predstavljanje Danube Women Stories Digital story telling, Muzej kruha i umjetnosti, Muzej Ulma gdje smo imali predavanje na temu „nextmuseum.io“  and „Intercultural Communication Space“, predavanje predstavnika za digitalizaciju Ulma iz Gradskog ureda za kulturu i digitalizaciju grada Ulma, a također su imali prilike putem virtualne stvarnosti, leteći slobodno kao ptica, napraviti obilazak Ulma u godini 1890. prilikom čega su se upoznali sa kulturnom baštinom, zanimljivostima i posebnostima grada.
 3. LTA/TPM aktivnost „Digital and virtual learning in culture/creative programs for comprehensive adult education“, Beograd (Srbija), 06.-10.11.2022. godine. Partneri su imali prilike čuti prezentacije i dobre prakse od kolega iz Urban Development Center (Aleksandra Nikolić, Heritage education specialist: presentation of the Heritage Hubs (European Heritage Award / Europa Nostra Award 2021 Brussel) /and Future Narratives projects), Miodrag Simović, antropolog, prezentacija prjekta kulturne baštine  UNDERГРАД – UNDERCITY (istraživanje, dokumentiranje i prezentacija podzemnih objekata Beograda), dr Ana Đuričić, arheologinja - inovativna prezentacija kulturne baštine na društvenim mrežama, predstavljanje digitalnih rješenja i pristupa u kulturnom sektoru u području rada s publikom, Suzana Ranđelović - kustos za digitalizaciju i multimedijsku prezentaciju, Narodni muzej u Leskovcu, Miroslav Birclin, direktor, Narodni muzej u Pančevu, izlet u Arheološki park Viminacijum - antički grad uz virtualni obilazak rimskih nalazišta pomoću VR naočala, predstavljanje Božidar Adžija – Cultural institution Božidarac od strane ravnatelja, posjet Gradskoj knjižnici Beograd i prezentacija od strane Marjan Marinković pomoćnik ravnatelja: međunarodni knjižnični projekti u području obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja (o medijskoj pismenosti i kritičkom mišljenju, e-dizajnu inovativnih usluga kulturne baštine), posjet Nova Iskra, pionirsko kreativno središte na Balkanu i predstavljanje od strane Nane Radenković, suosnivačica, edukatorica i mentorica u području poduzetništva: mentorski programi, treninzi i radionice za organizacije zainteresirane za aktivnu ulogu u procesima transformacije, obrazovna platforma i alati za učenje Nove Iskre, posjet Nacionalnom muzeju Srbije i pregled rada od strane Ane Tošković, kustosica, Odjel za rad s javnošću: prezentacija online programa Zemaljski muzej u nastavi i vođenje kroz muzej na engleskom jeziku. 
 4. TPM aktivnosti „Completion of the project: think carefully about what has been and what will be!“, Temišvar (Rumunjska), 30.01.-03.02.2023. godine. Na zadnjem projektnom sastanku sudionici mobilnosti partnerskih organizacija imali su prilike na zadnjem sastanku razmijeniti iskustva vezano za prednosti i nedostatke korištenja digitalnih alata i sadržaja u obrazovnim, kulturnim i kreativnim aktivnostima i programima čiji su polaznici osobe treće životne dobi. Na sastanku se raspravljalo o administrativnim i diseminacijskim aktivnostima partnera vezano za projekt nakon njegovog završetka, te vezano za razradu novog Erasmus+ KA2 projekta strateškog partnerstva kojeg će partneri razviti na temelju rezultata projekta DAICE. Projektni sastanak u Temišvaru bio je organiziran na način kao i projektni sastanci u Zagrebu, Ulmu i Beogradu, koji su imali LTA aktivnosti, te je i ovaj projektni sastanak omogućio projektnim partnerima upoznavanje sa digitalnim aktivnostima u obrazovnim, kulturnim i kreativnim programima u Temišvaru. Partneri su imali prilike posjetiti Gradsku upravu Temišvara gdje su ih dočekali visoki predstavnici iz ureda gradonačelnika koji su im predstavili najvažnije aktivnosti u području digitalizacije i korištenja digitalnih alata i sadržaja u kulturi na razini grada Temišvara, uz poseban naglasak na pripreme koje je Temišvar prolazio obzirom da u veljači 2023. godine postaje Europska prijestolnica kulture, što je veliki i značajan događaj za cijelu Rumunjsku. Nakon toga smo posjetili Nacionalni muzej Banat gdje smo imali predstavljanje projekta “Spotlight Heritage” koji se bavi očuvanje temišvarske kulturne baštine i običaja, posjetili su i Muzej revolucije uz osvrt na korištenje digitalnih tehnologija i VR-a u predstavljanju postava Muzeja, Nacionalnog muzeja umjetnosti Temišvara koji je radio na pripremi postava za svečano otvorenje/proglašenje Temišvara Europskom prijestolnicom kulture u čemu je digitalizacija i korištenje digitalnih alata i sadržaja igralo veliku i značajnu ulogu u pripremi postava, uz posjet Francuskog instituta koji je imao u tijeku posebnu izložbu koja je promovirala europsku likovnu umjetnost isključivo putem digitalnih alata i sadržaja.