Da, ja to mogu Yes, I Can!

EU projekti
Status: Provedeno

Lokacija projekta

Grad Zagreb

Trajanje projekta

10.06.2011.–09.06.2012.

Nositelj projekta

Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara

Partneri

Pučko otvoreno učilište Zagreb, i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Zagreb

Davatelj financijske potpore

Europska unija - IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala - Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada -

Sufinanciranje

100% - provjeriti

Ciljevi projekta

POU Zagreb je tijekom 2011. i 2012. godine sudjelovao u Projektu „Yes, I Can /Da, ja to mogu“
financiranog iz IPA IV Razvoja ljudskih potencijala grant sheme Poticanje intenzivnijeg uključivanja
osoba s invaliditetom na tržište rada, u sklopu kojeg su osposobljene osobe s paraplegijom ili
tetraplegijom za vožnju B kategorije vozila, završili su tečajeve engleskog, njemačkog, talijanskog i
španjolskog jezika, tečaj poslovnih kompetencija EBC*L, postali su certificirani web dizajneri, a
devetoro ih je proširilo svoje kompetencije na području društvenih vještina i završivši tečaj socijalnih
vještina. Projekt je pratila originalna i vrlo zapažena medijska kampanja te je organizirana i radionica
za poslodavce sa zapaženom posječenošću poslodavaca.

Stotinjak osoba svake godine ozlijedi kralježničnu moždinu u Hrvatskoj. Oko 67,5 posto njih je u dobi
od 15 do 35 godina. Budući da se radi o osobama u najproduktivnijem životnom razdoblju čiji
invaliditet je nastao u trenu, bilo stradavanjem u prometu (44 posto) ili drugim načinom, sve su to
osobe koje će život provesti krečući se u invalidskim kolicima. Valja znati da je sa svakim
novoozlijeđenim, istodobno ozlijeđena i njegova obitelj. Udruga HUPT već dvanaest godina okuplja
osobe s ozljedom kralježnične moždine te senzibilizira zajednicu za njihove probleme. Posebno je
važno posvetiti pozornost najboljem mogućem korištenju preostalih radnih sposobnosti svake takve
osobe. Upravo zato projekt „Da, ja to mogu“ dodatno educira osobe s paraplegijom i tetraplegijom
za mobilnost (vozačka škola), znanja potrebna za tržište rada (web dizajn, jezici), poslovne
kompetencije (EBCL) te socijalne vještine (kako bi znale na odgovarajući način komunicirati tijekom
traženja posla, baš kao i na novom radnom mjestu). Ta znanja svakog polaznika učinit će posve
spremnim za samostalno uključivanje na tržište rada. Istodobno, suvremene računalne tehnologije
dodatno olakšavaju zapošljavanje osoba s paraplegijom i tetraplegijom te otvaraju novo poglavlje u njihovim životima.

Ciljevi projekta

1. Promoviranje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom u društvo i na tržište rada uz
potporu Europske Unije.
2. Polaganje vozačkog ispita na prilagođenom vozilu, svladavanje stranih jezika poželjnih na
tržištu rada, stjecanje osnovnih poslovnih kompetencija i socijalnih vještina, koje trebaju
pomoći osobama s invaliditetom da se lakše zaposle.
3. Upoznavanje poslodavaca na posebnoj radionici s mogućnostima zapošljavanja osoba s
posljedicama ozljede kralježnične moždine.

Projekt „Yes, I Can“ omogućio je osposobljavanje 14 osoba za vožnju B kategorije vozila. Naših je 12
korisnika završilo tečajeve engleskog, njemačkog, talijanskog i španjolskog jezika. Također, petoro ih
je završilo tečaj poslovnih kompetencija EBC*L, dok su dvojica postali certificiranim web dizajnerima,
a čak devetoro ih je proširilo svoje kompetencije na području društvenih vještina i završilo tečaj
socijalnih vještina.

Također, korisnici projekta, 25 osoba s paraplegijom ili tetraplegijom, paraparezom, tetraparezom
unaprijedili su svoje kompetencije te stekli potrebno samopouzdanje za daljnje uključivanje u život i
na tržište rada.