Cjeloživotno slušanje Lifelong Listening

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

IPA 4.1.2.2.02.01.c09

Lokacija projekta

Hrvatska: Grad Zagreb i Grad Zadar

Trajanje projekta

22.08.2013. – 21.12.2014. (16 mjeseci)

Nositelj projekta

Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb

Partneri

- POU Zagreb - Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar - Osnovna škola Trnjanska (Zagreb) suradnici: - Dječji vrtić Jarun, - Udruga Sociativa Nova

Davatelj financijske potpore

Europska komisija IPA Komponenta IV

Sufinanciranje

196.447,80 EUR (85%)

Ciljevi projekta

Ciljevi zadani u projektu „Cjeloživotno slušanje“, nadovezuju se na cjelokupnu dosadašnju
stručnu i projektnu djelatnost Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb, i na
napore ulagane kroz posljednja dva desetljeća, nadahnute idejom inkluzivnog odgoja i
obrazovanja, za moderniziranje i transformaciju ustanove te stvaranje mreže stručne
podrške u suradnji sa svim dionicima zainteresiranima za dobrobit osoba s
komunikacijskim teškoćama.
Pored roditelja i obitelji djece i mladih s teškoćama, kao naših najbližih suradnika, ova
mreža podrške uključivala je nadležna i mjerodavna tijela u područjima socijalne skrbi
odgoja i obrazovanja, stručne i akademske partnerske institucije, razne civilne organizacije
i inicijative te, svakako, ustanove redovnog sustava odgoja i obrazovanja. Konačni cilj
naših zajedničkih nastojanja pružanje je jednakih mogućnosti svakom djetetu i mladoj
osobi za ostvarivanje prava na odgoj i obrazovanje u skladu s njegovim ili njezinim
potrebama i mogućnostima. Konsenzusom predstavnika navedenih ključnih dionika rodila
se i ideja o projektu Cjeloživotno slušanje. Tragom uspješne suradnje u provedbi projekta
„Uši širom otvorene“ (rujan 2010. – rujan 2011.), Centar „Slava Raškaj“ Zagreb i Pučko
otvoreno učilište Zagreb partnerski su se uključili u proces osmišljavanja novog projekta
temeljenog na konceptu društvenog uključivanja osoba s teškoćama. Prepoznavanjem
potreba osoba s teškoćama vezanih uz sustav redovnog odgoja i obrazovanja, te
uključivanjem u partnerstvo predstavnika ovoga sustava Hotelijersko turističke i
ugostiteljske škole Zadar, Osnovne škole Trnjanska (Zagreb), Dječjeg vrtića Jarun (Zagreb),
projekt je zadobio svoj konkretan cilj. Suradničkim doprinosom udruge Sociativa Nova,
djelatne u području unapređivanja kvalitete socijalnih usluga, postignuta je jasnija
kontekstualizacija projektne ideje artikulacijom njezine šire socijalne dimenzije.

Projekt „Cjeloživotno slušanje“ provodio se u okviru programa dodjele bespovratnih
sredstava Europskog socijalnog fonda u razdoblju od 22. kolovoza 2013. do 21. prosinca
2014. godine. Financijska vrijednost projekta od preko 230.000 eura, opravdana je kako
brojnošću i zahtjevnošću aktivnosti, tako i njegovim prostornim obuhvatom – niz
raznovrsnih aktivnosti usmjerenih na odgojitelje, učitelje, nastavnike i stručne suradnike u
redovnim vrtićima, osnovnim i srednjim školama provodi se na području Zagreba i
Zagrebačke županije te Zadra i Zadarske županije. Među aktivnostima možemo razlikovati
one kojima se ostvaruje neposredan učinak na ciljanu skupinu i one koje će posredno, ali
trajno utjecati na povećanje kapaciteta redovnog odgojno-obrazovnog sustava za
integraciju te afirmaciju Centra „Slava Raškaj“ Zagreb kao važnog pružatelja usluga
stručne podrške. U prvu skupinu spadaju edukacije o odgojno-obrazovnom radu s
osobama s komunikacijskim teškoćama, a u drugu aktivnosti izrade alata za trajnu
podršku: opremanje stručne knjižnice Centra „Slava Raškaj“ Zagreb, pokretanje
internetske stranice za stručnu podršku, pilot-projekt izrade prilagođenih nastavnih
pisama kao vida podrške učenicima s komunikacijskim teškoćama kroz učenje na daljinu
te izrada ovog priručnika. Dodana vrijednost postiže se kroz događaje promotivnog tipa
usmjerene na senzibilizaciju šire javnosti za potrebe djece i mladih s komunikacijskim
teškoćama u Zagrebu i Zadru. Edukacije provedene u okviru projekta svakako imaju
najveći mjerljivi učinak, o čemu govori podatak o preko 600 odgojno-obrazovnih
djelatnika iz više od 60 ustanova na zagrebačkom i zadarskom području koji su u tim
edukacijama sudjelovali. Kako bi se na najbolji mogući način udovoljilo potrebama ciljane
skupine prije samih edukacija bio je proveden anketni upitnik o potrebama i stavovima na
580 ispitanika te je prema njemu skrojen primjereni program usavršavanja. Kvalitetno
planiranje i provedba te inicijalne faze, kao i realizacija edukativnih aktivnosti, bili bi
nezamislivi bez svesrdnog angažmana provjerenih stručnjaka iz područja komunikacijskih
teškoća, predstavnika dviju naših vrhunskih stručnih organizacija – zagrebačkog
Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Akademije za razvojnu rehabilitaciju.

Cilj projekta je potpora uključivanju osoba s komunikacijskim teškoćama u redovni
obrazovni sustav putem edukacija i razvoja alata za stručnu podršku djelatnicima u
redovnim vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Dakle, ciljna skupina u ovom projektu
su odgajatelji, nastavnici, stručni suradnici i stručno osoblje iz vrtića, osnovnih i srednjih
škola u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji te Zadru i Zadarskoj županiji, a krajnji korisnici su
djeca s teškoćama.

Specifični ciljevi
1. priprema i provođenje programa stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih
djelatnika u redovnom odgojno-obrazovnom sustavu za rad s osobama s
komunikacijskim teškoćama;
2. izrada priručnika i ostalih alata za trajnu podršku odgojno-obrazovnim
djelatnicima: internetska stranica, stručna knjižnica, prilagođena nastavna pisma
za učenje na daljinu;
3. informiranje stručne i opće javnosti o specifičnosti odgojno-obrazovnog rada s
osobama s komunikacijskim teškoćama i podizanje svijesti o prednostima
inkluzivnog obrazovanja.

Ciljane skupine

odgojitelji, učitelji, nastavnici i stručni suradnici u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u
Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, Zadru i Zadarskoj županiji

Rezultati

Uspješna suradnja na pripremi i provedbi edukativnih aktivnosti pretočila se i u izradu
„Priručnik za rad s osobama s komunikacijskim teškoćama u redovnom odgojno-
obrazovnom sustavu“, kao jedan od alata, izrađenih u okviru projekta „Cjeloživotno
slušanje“, s ciljem pružanja stručne podrške djelatnicima redovnog odgojno-obrazovnog
sustava u radu s djecom i mladima s komunikacijskim teškoćama, nastao je i Priručnik.
Kvaliteti prezentiranog sadržaja pogodovala je činjenica da su autori isti stručnjaci koji su
kroz živu komunikaciju sa sudionicima edukacija jasnije identificirali njihove potrebe. Kao
najbolji pristup prepoznat je onaj koji se temelji na prikazu slučaja. Smatramo kako upravo
zorni prikazi pojedinih slučajeva i situacija u odgojno-obrazovnom i rehabilitacijskom radu
s osobama s komunikacijskim teškoćama, čemu služi i DVD-prilog, najučinkovitije ukazuju
na ključne momente i potiču čitatelja na pronalaženje najboljih rješenja u vlastitom radu.
Priručnik može biti korišten i kao vrijedan alat u odgojno-obrazovnom radu s djecom i
mladima s komunikacijskim teškoćama.

U pripremi i provedbi projektnih aktivnosti sudjelovali su zaposlenici Odjela za srednju
školu i Odjela za cjeloživotno učenje, razvoj i EU projekte Pučkog otvorenog učilišta
Zagreb.