Slastičar specijalista za dijetetske slastice

Usavršavanje
Turizam i ugostiteljstvo

O
Programu

POČETAK PROGRAMA ZA POLAZNIKE EU PROJEKTA OZON sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda: 28.09.2020.

SADRŽAJ PROGRAMA:

 • Dijetetika i primijenjeni nutricionizam u slastičarstvu;
 • Oprema i postupci rada u kuhinji pri izradi dijetetskih slastica;
 • Obrada i čuvanje namirnica za dijetetske slastice;
 • Higijena i zaštita zdravlja pri radu u kuhinji;
 • Izrada recepata za dijetetske slastice;
 • Poslovna komunikacija i bonton;
 • Osnove poduzetništva;
 • Zaštita na radu i zaštita okoliša;
 • Praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Razlikovati i objasniti pojmove, područja djelatnosti i pravila u dijetetici te primijenjenom nutricionizmu u slastičarstvu;
 • Rasporediti i koristiti racionalno materijale, opremu, vrijeme, energiju, pribor i uređaje za rad te ljudske resurse pri izradi specijalnih dijetetskih slastica;
 • Razlikovati vrste namirnica i primijeniti adekvatne načine korištenja različitih namirnica koje se koriste u slastičarstvu sukladno specifičnim prehrambenim potrebama;
 • Pripremiti i izraditi slastice sukladno specifičnim prehrambenim potrebama te ih ukrasiti, poslužiti i reprezentativno prezentirati;
 • Održavati, skladištiti i deklarirati namirnice i gotove slastičarske proizvode na ispravan način;
 • Primijeniti primjerenu poslovnu komunikaciju sa suradnicima i klijentima;
 • Uspostaviti potrebnu kontrolu kvantitete i kvalitete slastičarskih proizvoda u skladu s normativima i zahtjevima specifičnih prehrambenih potreba korisnika usluga;
 • Preporučiti vrstu specijalnih dijetetskih slastica klijentima u svrhu zaštite i poboljšanja zdravlja, posebno onima sa specifičnim prehrambenim potrebama;
 • Prepoznati mogućnosti pokretanja vlastitog poduzetničkog pothvata;
 • Primijeniti propise i ustanovljenu HACCP proceduru sustava kontrole i sigurnosti, provoditi zakonsku regulativu o zaštiti na radu i o zaštiti okoliša pri izradi dijetetskih slastica te adekvatno zbrinjavati štetne materijale.

Vrsta programa

Usavršavanje

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 17 godina života, završena srednja škola u jednom od zanimanje: slastičar, kuhar, pekar, tehničar nutricionist, prehrambeni tehničar i hotelijersko-turistički komercijalist, liječničko uvjerenja medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova slastičara specijaliste za dijetetske slastice.

Cijena

5.500,00 kn.

Cijena program za polaznike EU PROJEKTA OZON sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova slastičara specijaliste dijetetskih slastica.

Osim gore navedene dokumentacije polaznici koji upisuju program preko EU projekta OZON dužni su priložiti kod upisa: 

 • potvrdu e-radne knjižice (HZMO),
 • potvrdu HZZ-a ako je dugotrajno nezaposlena osoba (dulje od 12 mjeseci).


Uvjeti upisa čije se izvođenje organizira temeljem EU projekta OZON - obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju - prilikom upisa polaznika AZILANTA isti je uz predočenje originala dužan priložiti sljedeće dokumenta:

 • potvrdu o statusu (rješenje o azilu ili iskaznicu tražitelja azila),
 • potvrdu o boravištu u RH,
 • dokument o identitetu (rodni list,
 • osobnu iskaznicu, putovnicu ili odgovarajući dokument Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske),
 • dokument o prethodnom školovanju (ako nemaju dokument o prethodnom školovanju može ga zamijeniti izjava ovjerena kod javnog bilježnika),
 • liječničku potvrdu medicine rada za obavljanje poslova slastičara specijaliste za dijetetske slastice i sanitarna knjižica.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

225 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na
0800 321 321
ili pošaljite upit

Pošalji upit

Moglo bi vas zanimati