Kuhar specijalist nacionalnih jela

Usavršavanje
Turizam i ugostiteljstvo

O
Programu

POČETAK PROGRAMA ZA POLAZNIKE EU PROJEKTA OZON sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda: 28.09.2020.

SADRŽAJ PROGRAMA:

Osobitosti hrvatske gastronomije, Nacionalno kuharstvo, regionalne kuhinje i suvremeni trendovi, organizacija poslova u kuhinji, stručna terminologija na stranom jeziku, zaštita na radu i prva pomoć, praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Koristiti odgovarajuće postupke u odabiru, pripremanju, čuvanju i posluživanju nacionalnih jela;
 • Pripremiti samostalno hrvatska tradicionalna nacionalna jela i desertna/slatka jela, kontinentalne i mediteranske kuhinje, sukladno odabranom receptu, jelovniku i metodi kuhanja, poštujući identitet i gastronomsku kulturu gosta te suvremene trendove u hrvatskoj gastronomiji i modernu tehnologiju u pripravi jela;
 • Dekorirati, poslužiti, servirati i prezentirati nacionalna autentična jela pojedinog kraja RH te desertna/slatka jela, koristeći tradicionalne i uvažavajući odgovarajuće suvremene trendove u prehrani kao i odgovarajuće tehnološke postupke i načine;
 • Komunicirati na primjeren način, koristeći vještine timskog rada i partnerske suradnje u svome poslu;
 • Koristiti stručnu terminologiju i izraze iz kuharstva i pripreme desertnih/slatkih jela u komunikaciji na stranom jeziku;
 • Primijeniti profesionalne higijenske standarde u kuharstvu, uz održavanje higijene prostora, uređaja i pribora;
 • Primijeniti standarde zaštite okoliša, u svrhu očuvanja zdravlja i suzbijanja mogućih bolesti, mjere zaštite na radu i rada na siguran način, uz pružanje prve pomoći do dolaska stručne osobe.

Vrsta programa

Usavršavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena srednja škola za zanimanje kuhar, odnosno turističko-hotelijerski komercijalist, najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara/ice specijaliste/ice nacionalnih jela i sanitarna knjižica.

Cijena

6.800,00 kn.

Cijena program za polaznike EU PROJEKTA OZON sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • potvrda poslodavca o radnom iskustvu u struci (najmanje 1 godina),
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara/ice specijaliste/ice nacionalnih jela,
 • sanitarna knjižica.

Osim gore navedene dokumentacije polaznici koji upisuju program preko EU projekta OZON dužni su priložiti kod upisa: 

 • potvrdu e-radne knjižice (HZMO),
 • potvrdu HZZ-a ako je dugotrajno nezaposlena osoba (dulje od 12 mjeseci).

Uvjeti upisa čije se izvođenje organizira temeljem EU projekta OZON - obrazovanje za odrasle u nepovoljnom položaju - prilikom upisa polaznika AZILANTA isti je uz predočenje originala dužan priložiti sljedeće dokumenta:

 • potvrdu o statusu (rješenje o azilu ili iskaznicu tražitelja azila),
 • potvrdu o boravištu u RH,
  dokument o identitetu (rodni list,
 • osobnu iskaznicu, putovnicu ili odgovarajući dokument Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske),
 • dokument o prethodnom školovanju (ako nemaju dokument o prethodnom školovanju može ga zamijeniti izjava ovjerena kod javnog bilježnika),
 • liječničku potvrdu medicine rada za obavljanje poslova slastičara kuhara/ice specijaliste/ice nacionalnih jela,
 • sanitarna knjižica.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

267 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na
0800 321 321
ili pošaljite upit

Pošalji upit

Moglo bi vas zanimati