Barmen

Osposobljavanje
Turizam i ugostiteljstvo

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

Osnove ugostiteljskog posluživanja, osnove higijene, strani jezik u struci, pića i namirnice u baru, priprema i serviranje koktela i toplih napitaka, zaštita na radu i praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČu ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Izvesti potrebne pripremne radove u baru prema osnovnim pravilima struke;
 • Odabrati namirnice u baru za pripremu barskih mješavina;
 • Primijeniti osnovne tehnike pripremanja barskih mješavina;
 • Dekorirati i poslužiti barske mješavine;
 • Rukovati barskom opremom na stručan i siguran način te pravilno koristiti barski inventar prilikom pripreme barskih mješavina;
 • Primijeniti pravila osobne higijene te higijene prostorija, uređaja, posuđa i pribora u baru;
 • Komunicirati s gostom u skladu s pravilima poslovnog bontona;
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pravila pružanja prve pomoći, do dolaska stručne osobe.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena srednja škola, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova barmena i sanitarna knjižica.

Cijena

5.800,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova barmena,
 • sanitarna knjižica.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

180 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati