Zavarivač MAG postupkom

Osposobljavanje
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

Poznavanje metalnih materijala i plinova, zavarivanje MAG postupkom, zaštita na radu i praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i alatima za zavarivanje MAG postupkom;
 • Izraditi žljebove na metalnim materijalima i postaviti (pozicionirati) u položaj za zavarivanje prema radioničkim i montažnim crtežima;
 • Razlikovati dijelove uređaja, opreme i alata i objasniti njihove funkcije;
 • Provoditi kontrole ispravnosti plinskih instalacija;
 • Pripremiti uređaje, opremu i alat za početak rada, rukovati njima na stručan i siguran način te ih pravilno transportirati i odlagati (skladištiti);
 • Provoditi preglede uređaja, opreme i alata te voditi radnu i servisnu dokumentaciju;
 • Otkriti, prijaviti i servisirati manje kvarove na uređajima, opremi i alatima, zamijeniti oštećene i istrošene dijelove;
 • Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode, do dolaska stručne osobe.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena osnovna škola i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove zavarivača MAG postupkom.

Cijena

u izradi - NOVI PROGRAM.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove zavarivača MAG postupkom.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

220 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati