Osnovni poslovi MONTERA-SERVISERA PLINSKH BOJLERA

Osposobljavanje
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

O
Programu

Osposobljavanje za osnovne poslove MONTERA-SERVISERA PLINSKIH BOJLERA

POČETAK PROGRAMA: 26.09.2022.

SADRŽAJ PROGRAMA:

Nauka o toplini, centralno grijanje, generatori pare, voda za parne kotlove, uporaba plinskih goriva, podjela i pravila instaliranja, sastavni dijelovi i najčešći kvarovi, zaštita na radu i zaštita od požara i praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK/ICA STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

  • Samostalno montirati i servisirati plinske bojlera;
  • Prepoznati najčešće kvarove;
  • Pravilna uporaba i izbor odgovarajućih alata i instrumenata potrebnih na montažu i servisiranje;
  • Pravilno primijeniti sredstva zaštite na radu i zaštita od požara kod servisiranje plinskih bojlera.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena srednja škola.

Cijena

5.690,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

  • preslika zadnje svjedodžbe završene škole,
  • preslika domovnice,
  • preslika rodnog lista.

Mogućnost plaćanja

  • Karticama (odjednom ili na rate)
  • Online karticama
  • Gotovina

Trajanje programa

240 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati