Španjolski jezik (A1 - A2)

Usavršavanje
Programi učenja stranog jezika

O
Programu

STUPNJEVI:

A1 PRIPREMNI STUPANJ

 • (sastoji se od modula A1.1 i A1.2).

A2 TEMELJNI STUPANJ

 • (sastoji se od modula A2.1 i A2.2).

Nakon položenog stupnja polazniku se izdaje javno priznata svjedodžba o znanju stranog jezika koja se upisuje u e-radnu knjižicu.

Vrsta programa

Usavršavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 15 godina, minimalno završenu osnovnu školu i dijagnostički test za određivanje stupnja/modula koje provodi ustanova.

Za direktan upisa na viši stupanj potrebno je imati položen niži stupanj (za A2 položen A1).

Prilikom inicijalnog testiranja može se utvrditi da polaznik ima unutar stupnja znanje nižeg modula npr. A 2.1 u tom slučaju polaznik se upisuje u stupanj od modul A2.2.

Cijena

A1 PRIPREMNI STUPANJ - 140 sati (modul A1.1 i A.1.2) - 5.048,12 kn / 670,00 €

modul A1.1 - 70 sati - 2.486,39 kn / 330,00 €
modul A1.2 - 70 sati - 2.486,39 kn / 330,00 €


A2 TEMELJNI STUPANJ - 140 sati (modul A2.1 i A.2.2) - 5.048,12 kn / 670,00 €

modul A2.1 - 70 sati - 2.486,39 kn / 330,00 €
modul A2.2 - 70 sati - 2.486,39 kn / 330,00 €

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika javne isprave o završenom zadnjem stupnju obrazovanja (svjedodžba/diploma),
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • za direktan upis na viši stupanj potrebno je priložiti javno priznatu svjedodžbu o položenom nižem stupnju,
 • dijagnostički test za određivanje stupnja/modula koji provodi ustanova,
 • upisnica,
 • ugovor o obrazovanju.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

A1 PRIPREMNI STUPANJ - 140 sati

 • modul A1.1 - 70 sati,
 • modul A1.2 - 70 sati.

A2 TEMELJNI STUPANJ - 140 sati

 • modul A2.1 - 70 sati,
 • modul A2.2 - 70 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati