Poslovna komunikacija na engleskom jeziku

Hobi
Programi učenja stranog jezika

O
Programu

Program je namijenjen poslovnim ljudi koji dobro vladaju općim engleskim jezikom i svakodnevno ga koriste, ali im nedostaju vještine poslovne komunikacije na stranom jeziku.

SADRŽAJ PROGRAMA:

 • Predstavljanje sebe i poduzeća;
 • Priprema i izvođenje prezentacija;
 • Primjena poslovnog bontona;
 • Telefoniranje (dogovaranje sastanaka, primanje poruka, davanje informacija);
 • Uspješno vođenje sastanaka i sudjelovanje na sastanku (argumentiranje, izražavanje slaganja ili neslaganja s nečim, pregovaranje);
 • Interkulturalna komunikacija (razvijanje kompetencija za komuniciranje s poslovnim partnerima koji dolaze iz različitih kultura).

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Naučiti predstaviti sebe ili poduzeće u kojem radite;
 • Sudjelovati na poslovnom sastanku;
 • Komunicirati s osobama koje dolaze iz drugih kultura;
 • Naučiti osnove telefonske komunikacije na engleskom jeziku;
 • Svladati osnove poslovnog bontona.

Vrsta programa

Hobi.

Upisi u e radnu knjižicu

Ne

Uvjeti za upis

Predznanje općeg engleskog jezika koje odgovara razini A2 stupnja prema utvrđenim standardima zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike.

Cijena

1.808,28 kn / 240,00 €

Potrebne isprave

 • Ispunjena upisnica s ugovorom

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

20 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati