Gitaristički komorni ansambl za djecu i mlade – GitART

Hobi
Programi javnih potreba u kulturi Grada Zagreba

O
Programu

[2020.]

Formiranje gitarističkog komornog ansambla za djecu i mlade – GitART nadovezuje se na bogatu glazbenu ponudu koju Centar za kulturu Pučkog otvorenog učilišta Zagreb njeguje već dugi niz godina, počevši s Ansamblom salonske glazbe, preko učenja i usavršavanja u pop i rock glazbi za sve dobne uzraste uključujući i inkluziju gluhih i nagluhih osoba (Pop-Rock akademija, Pravo na umjetnost) do provedbe raznih glazbenih projekata (Sat Jazza, Zagreb Rock Revival, Koncerti izvan centra). S druge strane, prisutna je želja djece i mladih glazbenika za skupnim muziciranjem i sudjelovanjem u komornom ansamblu, kojih nema puno u Gradu Zagrebu. Pokretanje ovakvog ansambla je na neki način u partnerstvu s osnovnim glazbenim školama gdje djeca uče i usavršavaju sviranje na klasičnoj gitari a oni koji prekinu glazbeno ili žele osjetiti iskustvo skupnog muziciranja u manje formalnim uvjetima, moći će se, prošavši kroz audiciju, uključiti u gitaristički ansambl i nastaviti s glazbenim usavršavanjem. Muziciranje izvan formalne institucije daje veću slobodu u odabiru repertoara, koji se uz klasične autore može protegnuti i na druge glazbene žanrove (pop, rock, latino, zabavna glazba) u gitarističkim aranžmanima. Iskustvo zajedničkog muziciranja je jedna sasvim nova kvaliteta, koja može stvoriti novu ili dodatnu motivaciju za bavljenje glazbom i ostankom u umjetničkim glazbenim vodama.
Gitaristički komorni ansambl planira održavati probe u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb, jednom tjedno po 90 min te što više nastupati na raznovrsnim događanjima u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Zagreb ali i prijavljivati se na festivale te sudjelovati na natjecanjima.

Umjetnička voditeljica:
VESNA DOŠEN, umirovljeni prof. gitare, diplomirani muzičar – klasična gitara na glazbenoj akademiji u Zagreb. Stručno se usavršavala na glazbenoj akademiji u Grazu a od 1971.g do 2019. bila je profesor klasične gitare na nekoliko glazbenih škola (Vatroslava Lisinskog, Academia de musica Santa Cecilia i Colegio San Jose u Španjolskoj te P. Markovca) što govori o bogatom pedagoškom iskustvu u radu s djecom i mladima.

Upisi u e radnu knjižicu

Ne

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na
0800 321 321
ili pošaljite upit

Pošalji upit

Moglo bi vas zanimati