Dan Trnja

Hobi
Programi javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2020.

O
Programu

Manifestacijom Dan Trnja želimo redefinirati kulturne, ugostiteljske i turističke sadržaje gradske četvrti Trnje, koji su za građanstvo, odnosno koji uključuju građanstvo, a  ciljem proizvodnje novog kulturnog sadržaja ovog dijela grada te razvoja publike u njemu.

Ciljevi programa su- obogatiti kulturnu i kulturno-turističku ponudu Gradske četvrti Trnje, redefinirati nekadašnju kulturnu praksu gradske četvrti, omogućiti veću participaciju građana ove gradske četvrti, stvoriti uvjete u kojima građani oblikuju kulturnu ponudu svoje lokalne zajednice.

Upisi u e radnu knjižicu

Ne

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati