Uzgajivač ratarskih kultura

Osposobljavanje
Poljoprivreda, prehrana i veterina

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

Osnove ratarstva, uzgoj ratarskih kultura, rukovanje traktorom, zaštita na radu i praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Razlikovati biološke osobine i životne cikluse ratarskih kultura;
 • Planirati pripremiti i provesti sjetvu i sadnju ratarskih kultura;
 • Uzgajati poljoprivredne kulture uz primjenu odgovarajućih agrotehničkih mjera;
 • Rukovati alatima, uređajima i strojevima za rad na siguran način;
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći, do dolaska stručne osobe.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Završena osnovna škola, navršenih 18 godina, odgovarajuća vozačka dozvola za upravljanje traktorom i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za uzgajivača ratarskih kultura.

Cijena

3.970,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za uzgajivača ratarskih kultura;
 • preslika odgovarajuće vozačke dozvole za upravljanje traktorom.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

190 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati