Uzgajivač puževa

Osposobljavanje
Poljoprivreda, prehrana i veterina

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

  • Osnove i tehnologije struke;
  • Poznavanje robe i materijala;
  • Ekologija i zaštita na radu;
  • Praktična nastava i stručna praksa.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA: 

Usvojiti osnovna znanja i sve potrebne vještine za samostalan uzgoj puževa. Pravilan izbor terena za uzgajalište, stvaranje uvjeta za uzgoj, sakupljanju matičnog fonda (vrsta puža, količina, podrijetlo), pravilan izbor hrane za puževe, koristiti zaštitu i priprema supstrata za uzgoj, ograđivanje uzgajališta, sijanje, dohrana zemljišta u uzgajalištu.

Vrsta programa

Osposobljavanje

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 15 godina i završena osnovna škola.

Cijena

3.970,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

  • preslika zadnje završene škole,
  • preslika domovnice,
  • preslika rodnog lista.

Mogućnost plaćanja

  • Karticama (odjednom ili na rate)
  • Online karticama
  • Gotovina

Trajanje programa

150 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati