Uzgajivač/ica i prerađivač/ica ljekovitog, aromatičnog i začinskog i bilja

Osposobljavanje
Poljoprivreda, prehrana i veterina

O
Programu

Program osposobljavanja za UZGAJIVAČA/ICU I PRERAĐIVAČA/ICU LJEKOVITOG, AROMATIČNOG I ZAČINSKOG I BILJA

SADRŽAJ PROGRAMA:

 1. Vrste, svojstva i primjena ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja
 2. Postupci uzgoja ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja
 3. Postupci obrade i prerade ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja
 4. Zaštita na radu
 5. Praktična nastava

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK/ICA STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Definirati gospodarski značaj uzgoja i prerade začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja.
 • Razlikovati vrste, svojstva i primjenu začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja.
 • Odabrati i primijeniti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi te preradi začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja.
 • Provoditi odgovarajuće agrotehničke mjere i zahvate u uzgoju, ishrani i njezi bilja.
 • Prepoznati simptome bolesti bilja te primijeniti odgovarajuće mjere i sredstva za suzbijanje bolesti, štetnika i korova.
 • Pripremiti i koristiti pribor, opremu i uređaje za uzgoj i preradu začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja na pravilan i siguran način.
 • Primijeniti odgovarajuće mjere i zaštitna sredstva u skladu s propisima zaštite na radu te provoditi pravilne postupke u slučaju požara i pružanja osnovne prve pomoći.

Vrsta programa

Osposobljavanje

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, najmanje završena osnovna škola, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja.

Cijena

5.424,84 kn / 720,00 €

Tečaj konverzije 7,53450

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika javne isprave o završenoj zadnjoj kvalifikaciji (svjedodžba/diploma),
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječkičko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja,
 • upisnica i ugovor o obrazovanju.

Mogućnost plaćanja

 • karticama Maestro i Visa ZGB, ESB, PBZ Premium VISA i DINERS do 12 rata, Maestro i VISA Privredne banke do 24 rate,
 • u cijelosti gotovinom ili debitnim karticama odmah kod upisa u program,
 • uplatom na žiro račun temeljem naloga za plaćanje.

Trajanje programa

160 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati