Rukovatelj motornom kosilicom i trimerom

Osposobljavanje
Poljoprivreda, prehrana i veterina

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

Konstrukcija motorne kosilica i trimera, rukovanje motornom kosilicom i trimerom, zaštita na radu i praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Razlikovati dijelove i sklopive motorne kosilice i trimera;
 • Pripremiti motornu kosilicu i trimer za puštanje u rad;
 • Rukovati motornom kosilicom i trimerom na siguran način;
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Završena osnovna škola, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja motornom kosilicom i trimerom.

Cijena

3.150,00

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja motornom kosilicom i trimerom.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

120 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati