Rukovatelj motornom kosilicom

Osposobljavanje
Poljoprivreda, prehrana i veterina

O
Programu

Program osposobljavanja za RUKOVATELJA/ICU MOTORNOM KOSILICOM

SADRŽAJ PROGRAMA: Konstrukcija i rukovanje motornom kosilicom, zaštita na radu i praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK/ICA STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Razlikovati vrste, dijelove i sklopive motorne kosilice;
 • Pripremiti motornu kosilicu za puštanje u rad;
 • Rukovati motornom kosilicom na siguran način;
 • Provoditi pravila i mjere zaštite na radu, zaštite od požara, koristiti odgovarajuća propisana zaštitna sredstva i opremu te pružiti prvu pomoć, do dolaska stručne osobe;
 • Provoditi osnovne mjere održavanja i skladišteja motorne kosilice.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena minimalno osnovna škola i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja motornom kosilicom.

Cijena

800,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika svjedodžbe/diplome zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja motornom kosilicom.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

80 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati