Proizvođač tradicionalnih mesnih proizvoda

Osposobljavanje
Poljoprivreda, prehrana i veterina

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA: 

Građa svinja i osnovne sirovine za proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda, higijena, prostor i oprema za proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda, priprema proizvodnje tradicionalnih mesnih proizvoda, proizvodnja tradicionalnih mesnih proizvoda, prodaja i plasman tradicionalnih mesnih proizvoda, zaštita na radu i prva pomoć i praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina života, završena najmanje osnovna škola i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za proizvođača/icu tradicionalnih mesnih proizvoda.

Cijena

u izradi - NOVI PROGRAM.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

  • preslika zadnje završene škole,
  • preslika domovnice,
  • preslika rodnog lista,
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za proizvođača/icu tradicionalnih mesnih proizvoda.

Mogućnost plaćanja

  • Karticama (odjednom ili na rate)
  • Online karticama
  • Gotovina

Trajanje programa

150 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr