Modul za PROFESIONALNE KORISNIKE (osnovna kategorija) - program izobrazbe za održivu uporabu pesticida NAP

Osposobljavanje
Poljoprivreda, prehrana i veterina

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

 • Zakonski propisi vezano uz pesticide i njihovo korištenje
 • Održiva poljoprivreda, ekološka proizvodnja i štetni organizmi poljoprivrednih proizvoda
 • Sredstva za zaštitu bilja
 • Promet, skladištenje i primjena SZB
 • Opasnosti i rizici
 • Ostatci pesticida
 • Zaštita voda
 • Neciljni organizmi
 • Rezistentnost
 • Uređaji za primjenu

Program edukacije namijenjen je osobama koje koriste pesticide za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji, pri održavanju parkova, okućnica, sportskih terena i ostalih javnih površina, ili se bave njihovom proizvodnjom, skladištenjem i prodajom.

Cilj edukacije je osigurati održivu uporabu pesticida smanjenjem rizika i učinaka uporabe na zdravlje ljudi i okoliš, poticanje postupaka integrirane zaštite bilja.

U ovaj modul spadaju:

 • OPG i drugi poljoprivrednici (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo i ukrasno bilje)
 • TVRTKE koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom,((d.d., d.o.o., zadruge) (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo i ukrasno bilje));
 • PRAVNE I FIZIČKE osobe koje održavaju javne površine (parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine) potkategorije: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe);
 • PROFESIONALNI KORISNICI za profesionalnu primjenu potkategorija DDD mjere.

Vrsta programa

Pripreme za polaganje ispita

Upisi u e radnu knjižicu

Ne

Uvjeti za upis

Navršenih 18 i završenom osnovnom školom u trajanju od 8 godina.

Iznimno za profesionalne korisnike koji namjeravaju koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su namijenjena za profesionalnu primjenu se može prijaviti osoba:

 • a) za profesionalnog korisnika kao odgovornu osobu s najmanje završenim: – diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili – preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke i ako ima odslušano i položeno najmanje 150 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari).
 • b) za profesionalnog korisnika – zaposlenika/radnika za poslove uporabe sredstava za zaštitu bilja koji su namijenjeni za profesionalnu primjenu i s najmanje završenom: – srednjom stručnom spremom poljoprivrednog ili šumarskog smjera koji je odslušao predmete iz zaštite bilja.

Cijena

380,00 kn

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista
 • preslika osobne iskaznice.

U slučaju da troškove edukacije snosi tvrtka u kojoj je polaznik zaposlen, kod upisa je potrebno dostaviti i narudžbenicu tvrtke.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

15 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr