Modul za DISTRIBUTERE (osnovna kategorija) - program izobrazbe za održivu uporabu pesticida NAP

Osposobljavanje
Poljoprivreda, prehrana i veterina

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA: 

 • Zakonski propisi vezano uz pesticide i njihovo korištenje;
 • Održiva poljoprivreda, ekološka proizvodnja i štetni organizmi poljoprivrednih proizvoda;
 • Sredstva za zaštitu bilja;
 • Promet, skladištenje i primjena;
 • Opasnosti i rizici;
 • Ostatci pesticida;
 • Zaštita voda;
 • Neciljni organizmi;
 • Rezistentnost;
 • Uređaji za primjenu.

Program edukacije namijenjen je osobama koje koriste pesticide za zaštitu bilja u poljoprivrednoj proizvodnji, pri održavanju parkova, okućnica, sportskih terena i ostalih javnih površina, ili se bave njihovom proizvodnjom, skladištenjem i prodajom.

Cilj edukacije je osigurati održivu uporabu pesticida smanjenjem rizika i učinaka uporabe na zdravlje ljudi i okoliš, poticanje postupaka integrirane zaštite bilja.


U ovaj modul spadaju:

 • Kategorija uvoznici, dobavljači, trgovci na veliko i malo, prodavači (potkategorije: uvoznici i dobavljači, vlasnici rješenja o registraciji i zastupnici, trgovci na veliko i malo, prodavači, prodavači i djelatnici u nabavi).

Vrsta programa

Pripreme za polaganje ispita

Upisi u e radnu knjižicu

Ne

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina i završenom srednjom stručnom spremom u trajanju od najmanje četiri godine.

Iznimno upis mogu obaviti i osobe:

 • za distributera kao odgovornu osobu s najmanje završenim: a) diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili preddiplomski sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke, b) stručnim studijem agronomske ili šumarske struke, te ako ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari);
 • za distributera - zaposlenika/radnika s najmanje završenom: - srednjom stručnom spremom u trajanju od najmanje 4 godine.

Cijena

500,00 kn

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • preslika osobne iskaznice.

U slučaju da troškove edukacije snosi tvrtka u kojoj je polaznik zaposlen, kod upisa je potrebno dostaviti i narudžbenicu tvrtke.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

15 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati