Mesar

Osposobljavanje
Poljoprivreda, prehrana i veterina

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

Stoka za klanje, osnove higijene i sanitacije, postupci klanja, obrade i prerade mesa, zaštita na radu i praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Razlikovati stoku po vrsti, građi i tipu te koristiti odgovarajuće postupke pripreme stoke za klanje;
 • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke omamljivanja, klanja, šurenja, rasijecanja trupala i egzenteracija životinja te razvrstavati vrste mesa pri obradi za različite namjene;
 • Obraditi i kategorizirati meso na ispravan način;
 • Konzervirati meso i proizvode od mesa različitim postupcima na ispravan način (hlađenjem, smrzavanjem, soljenjem i salamurenjem, primjenom topline, sušenjem i dimljenjem);
 • Proizvoditi trajne i polutrajne suhomesnate proizvode uz nadzor majstora;
 • Prepoznati svojstva i kvalitetu mesa, mesnih proizvoda i greške u proizvodnji te otkloniti moguće nedostatke i mane;
 • Upotrebljavati uređaje, opremu i alate u svim postupcima prerade mesa i mesnih proizvoda na pravilan i siguran način;
 • Planirati troškove i plasman mesa i mesnih proizvoda na tržište;
 • Primijeniti postupke provođenja higijene i sanitacije te norme haccp-a;
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć do dolaska stručne osobe.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena osnovna škola i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara/ice.

Cijena

5.190,00 kn

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječničko uvjerenje o zadravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara/ice.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

168 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati