Jednostavni poslovi EKOLOŠKOG POLJODJELCA

Osposobljavanje
Poljoprivreda, prehrana i veterina

O
Programu

Osposobljavanje za obavljanje jednostavnih poslova EKOLOŠKOG POLJODJELCA

SADRŽAJ PROGRAMA:

Osnovna ekološka znanja, ekološko poljodjelstvo, kako se preusmjeriti s konvencionalnog na ekološko poljodjelstvo, obrada tla u ekološkom poljodjelstvu, kompost i gnojidba, plodoredi, uzgoj krmnog bilja, nekemijskoj zaštita bilja, stručna praksa kroz aktivno sudjelovanje u radnom okruženju.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Usvojiti osnovna znanja iz ekološkog poljodjelstva;
 • Kako se preusmjeriti s konvencionalnog na ekološko poljodjelstvo;
 • Sve o obradi tla, kompostu i gnojidbi, uzgoju krmnog bilja, nekemijskoj zaštiti bilja, te uzgoju stoke u ekološkom poljodjelstvu;
 • Uzgoji bilja u kući tako i na velikim površinama;
 • Kako i kada zalijevati, prihranjivati i gnojiti bilje te ga zaštititi i liječiti od štetnika, uporaba organskih insekticida, vrste gnojiva, žetvu bilja (lišća, cijelih biljaka, cvijeća, sjemenki, plodova, korijenja, podanaka, kore);
 • Sušenje i skladištenje bilja, sve o insekticidi te plasman proizvoda.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena osnovna škola.

Cijena

3.970,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

150 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati