Vizažist

Osposobljavanje
Osobne, usluge zaštite i druge usluge

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

Građa i funkcija kože, osnove higijene, šminkanje dekorativnom kozmetikom, poslovna komunikacija i bonton, zaštita na radu i prva pomoć, praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Razlikovati osnovnu građu i funkcije kože, kao i najčešće promjene na koži;
 • Prepoznati tipove kože i odabrati odgovarajuća sredstva za podlogu i šminkanje lica;
 • Primijeniti odgovarajuće tehnike šminkanja prema obliku lica, tipu kože te različitim prigodama;
 • Našminkati osobu za različite prilike (dnevnu, večernju, svečanu, klasičnu) te izvesti šminkanje vodeći računa o estetskim kriterijima;
 • Koristiti sredstva za rad i tehnička pomagala na ispravan način;
 • Komunicirati s korisnicima u usluga na primjeren način;
 • Primijeniti higijenske mjere, mjere zaštite na radu i pružiti osnovnu prvu pomoć u kozmetičkom salonu, do dolaska stručne osobe.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena srednja škola i liječnička svjedodžba o zdravstvenom i psihofizičkom stanju za obavljanje poslova vizažista.

Cijena

7.500,00 kn

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječnička svjedodžba o zdravstvenom i psihofizičkom stanju za obavljanje poslova vizažista.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

164 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati