Poslovi kozmetičke njege lica

Osposobljavanje
Osobne, usluge zaštite i druge usluge

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

Osnove građe i funkcije kože, osnove higijene, poslovna komunikacija i bonton, osnovni postupci kozmetičke njege lica, zaštita na radu  i praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Razlikovati osnovnu građu i funkciju kože;
 • Prepoznati stanja kože i promjene na koži;
 • Primijeniti pravila osobne higijene te higijene radnog prostora i pribora;
 • Koristiti opremu, pribor i preparate za čišćenje i njegu kože lica;
 • Komunicirati s klijentima na primjeren način i primijeniti pravila poslovnog bontona;
 • Izvesti jednostavne postupke klasičnog tretmana čišćenja i kozmetičke njege lica;
 • Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć, do dolaska stručne osobe.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Završena srednja školu, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove kozmetičke njege lica.

Cijena

5.000,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • iječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove kozmetičke njege lica.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

135 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati