Maser

Osposobljavanje
Osobne, usluge zaštite i druge usluge

O
Programu

​​​Program osposobljavanja za poslove MASERA

SADRŽAJ PROGRAMA:

Osnove anatomije, fiziologije i dermatologije, osnove masaže, tehnike klasične ručne masaže, osnove higijene, osnove komunikacije i poslovnog bontona, zaštita na radu i praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Objasniti građu i funkciju organa i organskih sustava te prepoznati djelovanje masaže na pojedine organske sustave;
 • Razlikovati tehnike klasične ručne masaže te odabrati pravilan način izvođenja masaže prema stanju klijenta;
 • Prepoznati stanja u kojima provodimo masažu kao i stanja u kojima je masaža kontraindicirana;
 • Organizirati radno mjesto i pripremiti klijenta za izvođenje masaže;
 • Izabrati i koristiti pravilan preparat za masažu;
 • Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora;
 • Komunicirati na primjeren način i primijeniti pravila poslovnog bontona;
 • Primijeniti mjere zaštite na radu i odabrati prikladnu zaštitnu odjeću i pribor.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena srednja škola i liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova masera.

Cijena

4.000,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova masera.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

170 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati