Dimnjačar

Osposobljavanje
Osobne, usluge zaštite i druge usluge

O
Programu

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju DIMNJAČAR/KA

Početak programa - 11.02.2021. nastava na daljinu. Teorijski dio nastave održava se na daljinu od 10:40 - 13:55, praktični dio nastave u dimnjačarskom obrtu od 8 do 16 sati.

SADRŽAJ PROGRAMA:

Osnove dimnjačarstva, dimovodne instalacije i uređaji za loženje, dimnjačarski radovi, zaštita na radu i prva pomoć i praktična nastava u radnom okruženju.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Pripremiti alat, pribor za rad i čišćenje te uređaje za mjerenja i ispitivanja ložišta i dimnjaka;
 • Rukovati alatima i uređajima za čišćenje dimnjaka i spojnih dijelova na stručan i siguran način;
 • Izvršiti čišćenje dimnjaka, ložišta i spojnih dijelova uz nadzor majstora dimnjačara;
 • Primijeniti potrebni alat, pribor, instrumente i uređaje na ispravan i siguran način;
 • Prepoznati moguće uzroke požara i izvršiti osnovnu sanaciju dimnjaka uz nadzor majstora dimnjačara;
 • Voditi pravilno evidenciju o izvršenim dimnjačarskim poslovima;
 • Provesti i primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti osnovnu prvu pomoć u slučaju moguće nezgode.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena osnovna škola, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju dimnjačara/ke.

Za nastavu na daljinu potrebno je imati računala, kameru, mikrofon, Zoom aplikaciju, e-mail i stabilnu internet vezu. Za nastavu na daljinu upis je potrebno obaviti zaključno do 08.02.2021. do 12:00 sati.

Cijena

4.250,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju dimnjačara/ke

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

160 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati