Čistač

Osposobljavanje
Osobne, usluge zaštite i druge usluge

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

Sredstva, pribor i strojevi za čišćenje, poslovi čistača/čistačice, komunikacija i poslovni bonton, razvrstavanje i odlaganje otpada te zaštita okoliša, zaštita na radu, praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Organizirati i planirati učinkovito obavljanje poslova u okviru radnog vremena, s obzirom na vrstu objekta;
 • Koristiti kemijska i ekološka sredstva za čišćenje i pravilno primijeniti propisane standarde higijene, dezinfekcije i sanitacije;
 • Koristiti i održavati pribor za ručno čišćenje te odgovarajuće strojeve i pripadajući pribor;
 • Racionalno koristiti energente i sredstva za čišćenje;
 • Komunicirati na primjereni način sukladno poslovnom bontonu, čuvati poslovnu tajnu i voditi evidencije i zapise o čišćenju prema radnim uputama;
 • Primijeniti postupke razvrstavanje i odlaganja otpada te zaštite okoliša u svrhu očuvanja zdravlja i suzbijanja mogućih bolesti;
 • Provesti mjere zaštite na radu i rada na siguran način, koristeći osobna zaštitna sredstva i opremu, uz izvedbu postupka pružanja prve pomoći do dolaska stručne osobe.

Vrsta programa

Osposobljavanje

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena osnovna škola, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova čistača/ice.

Cijena

2.900,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova čistača/ice.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

120 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati