Autolakirer

Osposobljavanje
Osobne, usluge zaštite i druge usluge

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

Zaštita na radu i zaštita od požara, ekologija, alati, pribor, strojevi i uređaji, podloge, tehnologija izvođenja radova, materijali, pomoćni materijali, nauk o bojama i oblicima, stručna praksa.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Obavljanju poslova autolakirera;
 • Zaštita na radu, zadaće zaštite na radu u radionicama i pogonima, sigurnost na radu i zaštita okoliša, osobna zaštitna sredstva;
 • Izvođenje predradnji na podlogama (opći pojmovi) čišćenje podloga, izravnanje podloge i uklanjanje starog naliča;
 • Temeljne podloge;
 • Sredstva za izradu autolakirerskih radova;
 • Tehnika kitanja, tehnika prskanja, prskanje emajl laka, tehnika miješanja određene boje emajl laka;
 • Mokro brušenje vozila za emajliranje, prskanje fos laka za predlakiranje, pokrivanje vozila zaštitnim folijama, pripremni radovi na cjelokupnoj obnovi vozila, mokro brušenje čitavog vozila, zaštita čitavog vozila prije emajliranja, priprema komore, završno emajliranje, tehnika poliranja.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 15 godina, završena osnovna škola, liječničko uvjerenje za obavljanje poslova autolakirera/ice.

Cijena

3.990,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječničko uvjerenje za obavljanje poslova autolakirera/ice.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

150 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati