Asistent za podršku osobama s intelektualnim teškoćama u organiziranom stanovanju

Osposobljavanje
Osobne, usluge zaštite i druge usluge

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

Socijalna integracija osoba s intelektualnim teškoćama, podrška asistenta osobama s intelektualnim teškoćama u organiziranom stanovanju, komunikacija s osobama s intelektualnim teškoćama, zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć, praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Razlikovati važne činitelje u socijalnoj integraciji osoba s intelektualnim teškoćama;
 • Prepoznati osnovne potrebe i ponašanje korisnika te pružiti stručnu podršku kod donošenja svakodnevnih odluka;
 • Primijeniti odgovarajuće postupke rada s osobama s intelektualnim teškoćama kod uključivanja korisnika u radne aktivnosti;
 • Primijeniti odgovarajuće postupke za smisleno provođenje slobodnog vremena korisnika u aktivnostima organizirane stambene zajednice;
 • Provoditi suvremene modele aktivne i pasivne primjerene podrške osobi s intelektualnim teškoćama sukladno individualnim potrebama u organiziranoj stambenoj zajednici;
 • Provoditi primjerene oblike i postupke podrške u aktivnostima svakodnevnog života korisnika u cilju poboljšanja kvalitete života;
 • Postupati u skladu s načelima osobno usmjerenog pristupa i institucionalnog/osobnog usmjerenog planiranja;
 • Sudjelovati u izraditi osobno usmjerenog plana te voditi dokumentaciju i dnevnik rada;
 • Provesti načine pružanja podrške pri donošenju odluka u različitim životnim i radnim situacijama te identificirati potencijalne rizike neuključenosti korisnika u suradnji sa stručnim timom;
 • Poticati komunikaciju i komunicirati s osobama s intelektualnim teškoćama na primjereni način;
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara, mjere sigurnosti i brige za zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama te im pružiti prvu pomoć.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena četverogodišnja srednja škola,
liječničko uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova asistenta/ice za podršku osobama s intelektualnim teškoćama u organiziranom stanovanju, motivacijski razgovor s edukacijskim profilom stručnih osoba.

Cijena

3.500,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječničko uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova asistena/ice za podršku osobama s intelektualnim teškoćama u organiziranom stanovanju,
 • potvrda o motivacijskom razgovoru s edukacijskim profilom stručnih osoba.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

166 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati