WEB dizajner

Osposobljavanje
Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije

O
Programu

Program osposobljavanja za poslove WEB DIZAJNERA

POČETAK PROGRAMA ZA POLAZNIKA EU PROJEKTA ZG Aktiv sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda: 21.09.2020.

POČETAK PROGRAMA ZA NASTAVU NA DALJINU: Za sve zainteresirane predbilježbe su u tijeku!

SADRŽAJ PROGRAMA:

Uvod u WEB dizajn, HTML osnove, obrada slike, izrada WEB stranica, CSS stilovi, korištenje skriptnog jezika, optimizacija pretraživače, administracija i korištenje CMS-a, izrada vektorskih animacija.

 

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Osmisliti idejno rješenje prije same izrade WEB stranica;
 • Upotrijebiti sintaksu HTML-a za izradu WEB stranica;
 • Izraditi i uređivati slike za WEB stranice;
 • Koristiti CSS stilove za uspješno oblikovanje WEB stranica;
 • Koristiti skriptni jezik za izradu interaktivnih elemenata;
 • Primijeniti tehnike optimizacije stranice za tražilice radi boljeg pretraživanja na Internetu;
 • Izraditi WEB stranice koje koriste sustava za upravljanje sadržajem (CMS – Content Management System).

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

 • Završena srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju iz područja informatike, grafike, dizajna elektrotehnike i računalstva, ili
 • završena srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju od dobro poznavanje rada na računalu, što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom potvrdom koja potvrđuje temeljna znanja o računalima.

Cijena

5.190,00 kn,

3.633,00 kn za nastavu na daljinu.

Cijena programa za polaznike EU PROJEKTA ZG Aktiv sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • odgovarajuća potvrda koja potvrđuje temeljna znanja o računalima (npr. ECDL diploma uvjerenje o osposobljenosti ili usavršavanju za program računalnog ili ECDL operatera).

Osim gore navedene dokumentacije polaznici koji upisuju program preko EU projekta ZG Aktiv dužni su priložiti kod upisa:

 •  Za nezaposlene pripadnike ranjihvih skupina kako je definirano županijskih strategijama za razvoj ljudskih potencijala: 
  • potvrda o vođenju u evidinciji HZZ-a ili,
  • ukoliko osoba nije u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a izjavu osobe da nije redoviti učenik ili student, nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao;
 • te sljedeće dokumente ovisno o ranjivoj skupini:
  • za dugotrajno nezaposlene (mladi do 29 godina - uključuje one mlade osobe koje su napnile 15 godina života, sve do dana kada navršavaju 30. godinu života - nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 29 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci,
  • ukoliko osoba nije u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a, izjavu osobe da nije redoviti učenik ili student, nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao koja treba sadržavati informaciju o razdoblju nezaposlenosti (iznad 6 odnosno 12 mjeseci), i presliku osobne iskaznice.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

136 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na
0800 321 321
ili pošaljite upit

Pošalji upit

Moglo bi vas zanimati