Jednostavni poslovi u zanimanju TESAR

Osposobljavanje
Graditeljstvo i geodezija

O
Programu

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju TESAR/ICA

SADRŽAJ PROGRAMA:

Tesarski i građevni materijali, jednostavni tesarski poslovi, zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć, praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK/ICA STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Razlikovati, odabrati i koristiti građevinski materijal kod tesarskih radova;
 • Koristiti alate, pribor, pomagala i strojeve za rad na siguran način;
 • Pripremiti radno mjesto i materijal potreban za tesarske radove, ovisno o radnom zadatku te primijeniti odgovarajuće postupke rada;
 • Izvoditi jednostavne poslove pri izradi i montaži oplate nadvoja, horizontalne i vertikalne serklaže te drvene zidarske skele;
 • Izraditi, skrojiti i postaviti jednostavne tesarske konstrukcije i sudjelovati pri izradi složenijih tesarskih konstrukcija s oplatom;
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći te koristiti zaštitna sredstva.

Vrsta programa

Osposobljavanje

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena osnovna škola, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova tesara/ice.

Cijena

4.250,00 kn

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova tesara/ice.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

174 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati