Jednostavni poslovi u zanimanju SOBOSLIKAR/ICA - LIČILAC/TELJICA

Osposobljavanje
Graditeljstvo i geodezija

O
Programu

Osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju SOBOSLIKAR/ICA - LIČILAC/TELJICA

POČETAK PROGRAMA: 25.01.2021.

SADRŽAJ PROGRAMA:

Osnove o ličilačkim podlogama i materijalima, soboslikarsko-ličilački alat i pribor, jednostavni soboslikarsko-ličilački poslovi, zaštita na radu i praktična nastava kroz aktivno sudjelovanje u radnom okruženju.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK/CA STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Razlikovati vrste i karakteristike materijala kod soboslikarskih i ličilačkih radova;
 • Razlikovati vrste podloga i pripremiti odgovarajući materijal za rad;
 • Rukovati alatima i malim strojevima te priborom u soboslikarskim i ličilačkim poslovima na stručan i siguran način;
 • Pripremiti podlogu za soboslikarsko-ličilačke radove; Izvesti jednostavne soboslikarske i ličilačke radove na građevnim objektima i građevnoj stolariji;
 • Održavati i čistiti alat i pribor te ekološki zbrinjavati otpad;
 • Odabrati i koristiti odgovarajuća zaštitna sredstva i opremu na pravilan način te pružiti prvu pomoć.

Vrsta programa

Osposobljavanje

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena osnovna škola, liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju soboslikar/ica-ličilac/teljica.

Cijena

4.250,00 kn

Cijena program za polaznike EU PROJEKTA TRAZILICA sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju soboslikar/ica-ličilac/teljica,
 • osobna iskaznica.

Uvjeti upisa čije se izvođenje program organizira temeljem EU projekta TrAZILica - socijalna inkluzija i jačanje konkurentnosti azilanata na tržištu rada u RH -  prilikom upisa polaznika azilanta isti je uz predočenje originala dužan priložiti sljedeće dokumente:

 • potvrdu o statusu (rješenje o azilu ili iskaznicu tražitelja azila),
 • potvrdu o boravištu u RH,
 • dokument o identitetu (rodni list, osobnu iskaznicu, putovnicu ili odgovarajući dokument Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske),
 • dokument o prethodnom školovanju (ako nemaju dokument o prethodnom školovanju može ga zamijeniti izjava ovjerena kod javnog bilježnika)
 • liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslove u zanimanju soboslikar/ica-ličilac/teljica.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

180 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na
0800 321 321
ili pošaljite upit

Pošalji upit

Moglo bi vas zanimati