Jednostavni poslovi u zanimanju KERAMIČARA-OBLAGAČA

Osposobljavanje
Graditeljstvo i geodezija

O
Programu

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju KERAMIČAR/KA-OBLAGAČ/ICA

POČETAK PROGRAMA: 18.04.2023.

SADRŽAJ PROGRAMA:

Poznavanje materijala i alata, priprema i postavljanje keramičkih pločica, kamenih i teraco ploča, Zaštita na radu i zaštita od požara, praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Razlikovati vrste keramičkih pločica i drugih keramičkih proizvoda, svojstva materijala te odabir ugradbenih materijala primjereno namjeni;
 • Rukovati alatom, strojevima i pomagalima u obradi i ugradnji keramičkih proizvoda te održavanje istih na pravilan i siguran način;
 • Pripremiti i postaviti keramičke pločice, kamene i teraco ploča na unutrašnje i vanjske horizontalne i vertikalne površine uz nadzor majstora kod izvedbe složenijih keramičarskih poslova;
 • Primijeniti mjere za rad na siguran način, mjere zaštite od požara i pružiti prvu pomoći.

Vrsta programa

Osposobljavanje

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena osnovna škola, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova keramičara/ke-oblagača/ice.

Cijena

5.123,46 kn / 680,00 €

Tečaj konverzije 7,53450

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika javne isprave o završenoj zadnjoj kvalifikaciji (svjedodžba/diploma),
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova keramičara/ke-oblagača/ice,
 • upisnica i ugovor o obrazovanju.

Mogućnost plaćanja

 • karticama Maestro i Visa ZGB, ESB, PBZ Premium VISA i DINERS do 12 rata, Maestro i VISA Privredne banke do 24 rate,
 • u cijelosti gotovinom ili debitnim karticama odmah kod upisa u program,
 • uplatom na žiro račun temeljem naloga za plaćanje.

Trajanje programa

120 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati